Ημερίδα με θέμα την καινοτομία στην αγροτική παραγωγή, τη διατροφή και την υγεία στην Θεσσαλονίκη

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Βεργίνα» του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA), θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με τίτλο «Metagenomes and Food: Innovations for Agriculture, Nutrition and Health». Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα παρουσιαστούν από Έλληνες και Γάλλους επιστήμονες καινοτομίες και οι εφαρμογές τους στην αγροτική παραγωγή, τη διατροφή, την υγεία και γενικότερα στην ενίσχυση της οικονομίας μέσω της παραγωγής νέων προϊόντων. 

Στόχοι της ημερίδας, εκτός από την πληροφόρηση, αποτελούν και οι παρακάτω:

  1.          i.            Να καταστεί αντιληπτή η προοπτική που οι καινοτομίες αυτές δημιουργούν στον κλάδο των τροφίμων τόσο στους καταναλωτές όσο και σε ερευνητικά κέντρα – πανεπιστήμια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του χώρου των τροφίμων
  2.        ii.            Να προωθηθεί η συνεργασία τοπικών φορέων, ερευνητικών κέντρων – πανεπιστημίων και ΜΜΕ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το τρίπτυχο (triple helix) που θα οδηγήσει σε νέα, καινοτομικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά τόσο στην ευρωπαϊκή επικράτεια όσο και στην παγκόσμια αγορά.
  3.       iii.            Να επιτευχθεί η συνέργεια με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία επίσης αναπτύσσουν δράσεις και ενέργειες που προωθούν την καινοτομία στον κλάδο των τροφίμων.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο ερευνητής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ Δρ. Αναγνώστης Αργυρίου θα παρουσιάσει το ευρύ φάσμα εφαρμογών της έρευνας στον κλάδο των τροφίμων και ο αναλυτής του ΣΒΒΕ Κωνστναντίνος Στυλιαράς θα παρουσιάσει τις ανάγκες σε καινοτομία και τεχνολογικές λύσεις της βιομηχανίας τροφίμων, καθώς και το έργο Inno-Food SEE. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα υλοποίησης έργων καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης με τη συμμετοχή και πρωτοβουλία της βιομηχανίας τροφίμων με έμφαση στα προβιοτικά και τις εφαρμογές τους.

Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ) και το Γαλλικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης με στόχο την προώθηση των Ελληνο-Γαλλικών επιχειρηματικών αλλά και Επιστημονικών – Τεχνολογικών συνεργασιών. Η εκδήλωση υποστηρίζεται επίσης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ιnno-Food, AgriGenoTrans και MICROME που συντονίζει το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕKETA.

Πληροφορίες:

–  Παπαποστόλου Γεώργιος [ΙNAB / Τηλ.: 2310498479,  Fax: 2310498270, E-mail: gpapapostolou@certh.gr]

– Τσιούτρας Αθανάσιος, Δρόσου Αμαλία [Γραφείο Τύπου ΕΚΕΤΑ / Τηλ.: 2310498264, 2310498214 / E-mail: press@certh.gr / www.certh.gr]

– Ιωάννης Κακτσής, [Ακόλουθος τύπου, Γενικό προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη,

  2310 244030  / 6947 321657 / ioannis.kaktsis@diplomatie.gouv.fr / www.consulfrance-salonique.org]