Ημερίδα ΜΜΕ και επιλογή επαγγέλματος: παρέμβαση του ΚΠ ”Αριάδνη”

Το Κ.Π «ΑΡΙΑΔΝΗ» συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΕΣΥΠ  Ηγουμενίτσας με θέμα « Ο ρόλος των ΜΜΕ στην επιλογή επαγγέλματος». Εισηγήτρια ήταν η κυρία Κων/να Ζιάγκου, ψυχολόγος-στέλεχος του Κ.Π.

Παρακάτω δίνονται τα βασικά σημεία της εισήγησης:

H αναζήτηση προτάσεων, οι οποίες θα διαμορφώνουν καλύτερες προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη παρέμβαση των M.M.E. στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων,  θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα παρακάτω στοιχεία.

α. Tη μελέτη και ανάλυση της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, καθώς και των προοπτικών που η συγκεκριμένη πραγματικότητα διανοίγει. H δυναμική της προοπτικής είναι αυτή που δημιουργεί προσδοκίες για κοινωνική κινητικότητα και για νέες ευκαιρίες απασχόλησης, οι οποίες απαιτούν  επιστημονικά επεξεργασμένες παρεμβάσεις για τον αποτελεσματικό προσανατολισμό των νέων.

β. Tην αναγνώριση του ρόλου και της δυναμικής που μπορεί  να αναπτύξουν  και σήμερα κάποια μη κορεσμένα παραδοσιακά επαγγέλματα. H ανάδειξη της συγκεκριμένης δυναμικής επιβάλλει την οργάνωση κατάλληλων παρεμβάσεων για την αποτελεσματικότερη προβολή της.

γ. Tην παραδοχή ότι οι μεταλλάξεις της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, καθώς και οι ρυθμοί με τους οποίους  αυτές πραγματοποιούνται, επιβάλλουν την υπέρβαση ή τη συμπλήρωση των παραδοσιακών σχημάτων παρέμβασης (π.χ. οικογένεια, σχολείο κ.λ.π.). H αναζήτηση εναλλακτικών ή συμπληρωματικών σχημάτων παρέμβασης (π.χ. M.M.E.) μπορεί να συμβάλει στον αποτελεσματικό και κοινωνικά/ατομικά χρήσιμο επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων.

δ. Tην αποδοχή της κοινωνικοποιητικής επίδρασης των M.M.E. και της δυνατότητας που αυτά έχουν στην προβολή και επιβολή κοινωνικών προτύπων, αξιών κ.λ.π.

ε. Tην αναγνώριση της ευελιξίας και του συνεχώς διευρυνόμενου ρόλου των M.M.E., τα οποία, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να μελετούν, να αναλύουν, να προβλέπουν και να δημοσιοποιούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σημαντικά ζητήματα αιχμής (π.χ. προοπτικές νέων τεχνολογιών κ.λ.π.).

Tα συγκεκριμένα στοιχεία διαμορφώνουν προϋποθέσεις για την εναλλακτική ή συμπληρωματική αξιοποίηση των M.M.E. στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων

Θεωρούμε ότι τα M.M.E. και κυρίως η τηλεόραση μπορούν να συμβάλουν, τόσο στο επίπεδο της επεξεργασίας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης της πληροφορίας, όσο και στη μετάδοσή της, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε σημαντική τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία ειδικών και επιστημονικά επεξεργασμένων εκπομπών, οι οποίες θα προσφέρουν έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Η ενημέρωση αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή ειδικών προγραμμάτων τόσο στο δίκτυο της κρατικής τηλεόρασης όσο και της τοπικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν τόσο σύγχρονα όσο και παραδοσιακά επαγγέλματα τα οποία ανθούν σε ορισμένες περιοχές και θα ήταν σκόπιμο να προβάλλονται σε μεγαλύτερο βαθμό κυρίως από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. Θα μπορούσαν τα Μ.Μ.Ε. να κάνουν ελκυστικά στους νέους επαγγέλματα που δεν είναι δημοφιλή λόγω της χειρωνακτικής τους φύσης αλλά που μπορεί να αποβούν πολύ δημιουργικά και προσοδοφόρα και πιθανόν να παρέχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η χρήση των Μ.Μ.Ε. με στόχο την καθοδήγηση των εφήβων σε σωστές επαγγελματικές επιλογές θα πρέπει να κινηθεί σε δύο επίπεδα:

1. Στο επίπεδο της ενημέρωσης-πληροφόρησης. Στο επίπεδο αυτό, εκτός από την προβολή των ειδικών εκπομπών που προαναφέραμε, κρίνουμε σκόπιμη την εισαγωγή των Μ.Μ.Ε. στα σχολεία. Ειδικότερα, η ενημέρωση για τα επαγγέλματα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα από προγράμματα εκπαιδευτικής τηλεόρασης, τα οποία θα πλαισιώνουν και θα στηρίζουν το μάθημα του Σ.Ε.Π. Επίσης, θεωρείται αναγκαία η εισαγωγή και η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (κυρίως του internet) για αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών σχετικών με τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα στην επαρχία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση αυτών των προτάσεων  είναι η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τη διδασκαλία του μαθήματος του Σ.Ε.Π. δεδομένου ότι πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι διαφόρων ειδικοτήτων και δεν έχουν καμία ή μικρή εξοικείωση με τη χρήση των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας και ζητήματα του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων.

2. Στο επίπεδο της προβολής «κατάλληλων» επαγγελματικών αξιών και προτύπων  έχοντας ως βασική επιδίωξη την ανατροπή των ήδη υπαρχόντων στερεότυπων αντιλήψεων για τον εργασιακό χώρο. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ανάδειξη αξιών που έχουν έντονο το χαρακτήρα της κοινωνικής προσφοράς και την παράλληλη απομυθοποίηση όλων εκείνων των προτύπων που μέσα από στοιχεία εντυπωσιασμού, νεανικότητας, στυλ και ερωτισμού προβάλλουν ως μοναδική επιλογή ζωής την απόκτηση και συσσώρευση υλικών αγαθών. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε εύκολο ούτε μπορεί να πραγματοποιηθεί βραχυπρόθεσμα. Οι επιδράσεις των Μ.Μ.Ε. δεν είναι άμεσες και δραστικές αλλά διάχυτες και μακροπρόθεσμες.

Από το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»