ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

Tην Πέμπτη 22-09-2011 και ώρα 10.00 π.μ.  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-09-2011 συνεδριάσεως.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Ανάδειξη καταρρακτών στη θέση Μπάλτα – Ντι Στρίγκα του Δημοτικού Δάσους Ηλιοχωρίου Δήμου Τύμφης», αναδόχου Κοσμά Μπάμπαλη, μέχρι την 15-12-2011.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2012.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 21ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Κων/νου Ντόκου, μέχρι την 30-12-2011.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαμιτσίων», αναδόχου Χρήστου Γκόντα ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2012.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη μεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου στα συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΕΚΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ», μέχρι την 21-01-2012.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση αποκατάσταση και ζημιών οδικού δικτύου Κοινότητας Φούρκας Νομού Ιωαννίνων» αναδόχου κ. Κ/ξιας Γκορτζής Ιωάννης – Γεώργιος Ντάτσης  & ΣΙΑ ΕΕ, μέχρι την 31-12-2011.
 8. 8.      Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην 27η Εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, που διοργανώνεται στο Δ.Δ. Κοίλων Κοζάνης το χρονικό διάστημα από 23 ως 28 Σεπτεμβρίου 2011.
 9. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού  χρώματος και  λευκού και κίτρινου με υαλοσφαιρίδια για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.
 10. Παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμο Ζίτσας Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, με δικές του διαδικασίες.
 11. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά, στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του INTERREG Ελλάδα – Ιταλία.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναπαλαίωση Δημ. Σχολείου Αυλοτόπου για χρήση ως Πολιτιστικού Κέντρου», αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΕΓΚΑ ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2011.
 13. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 14. Έγκριση δαπάνης μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (βυτίων μεταφοράς νερού 10 m3), σύμφωνα με την αριθμ. 3130/09-09-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην περιοχή Καμπής – Αμμοτόπου στις 26/08/2011.
 15. Έγκριση μεταβίβασης του υπολοίπου του λογαριασμού της Π.Ε. Άρτας, με την επωνυμία «Λογαριασμός Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών» στον Δήμο Αρταίων, και κλείσιμο αυτού, λόγω μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας.
 16. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 17. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Φωτονιάτα  Γεωργίου, επί της οδού Αμβρακίας αρ. 23  (β’ όροφος) για τη στέγαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 18. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», προϋπολογισμού € 450.000,00 με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας λόγω φυσικών καταστροφών», αναδόχου Κων/νου Τζαδήμα, ΕΔΕ.
 21. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή αδιάνοικτου τμήματος δυτικής πρόσβασης Γέφυρας Τζαρή στη ΧΘ 1+230», αναδόχου Χρήστου Σόφη, ΕΔΕ.
 22. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή μέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεώργιου Αγγέλη, ΕΔΕ.
 23. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση –βελτίωση επαρχιακής οδού Καλλονής – Κυψέλης – Βουργαρελίου μετά των επεμβάσεων εντός του οικισμού», αναδόχου Κωνσταντίνου Κωσταβασίλη, ΕΔΕ.
 24. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικού στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Άρτας – Σαλαώρας με οδό προς Καλόβατο», αναδόχου Αριστείδη Τζουμάκα Ε.Δ.Ε.
 25. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Μηλιά – Ναζαίοι», αναδόχου Ευάγγελου Τσουμάνη.
 26. Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας του Τμήματος ΠΑΜ – ΠΣΕΑ της Περιφέρειας Ηπείρου.
 27. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Τ.Κ. Πάδων του Δήμου Κόνιτσας, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 61897/1982/06-09-2011 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 25/707/09-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Βροντισμένης του Τ.Δ. Καλπακίου Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 55917/1773/11-08-2011 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 24/655/01-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 29. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στις περιοχές Νεγράδων και Χροσόρραχης του Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 58712/1871/25-08-2011 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 24/657/01-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 30. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, εκδηλώσεων στα πλαίσια της 9ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 31. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, ημερίδας με θέμα τη σχολική βία και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 32. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-09-2011 δημοπρασίας  με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης ρέματος Καρυδά», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 33. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-09-2011 δημοπρασίας  με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταμού Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 31.100,00 με ΦΠΑ.
 34. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ.
 35. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Α’ Τμήμα), κατά την δικάσιμο της 10-10-2011 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, για την αναίρεση της με αριθμ. 178/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 36. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα), κατά την δικάσιμο της 28-09-2011 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της από 15-11-2004 αίτησης ακύρωσης του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», κατά α) της αριθμ. πρωτ. 18968/29-09-2004 απόφασης του Γ.Γ.Π.Η. β) της αριθμ. πρωτ. 5176/13-07-2004 απόφασης του Νομάρχη Ιωαννίνων και γ) της υπ΄ αριθμ. 467/2003 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ιωαννιτών.
 37. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα), κατά την δικάσιμο της 23-11-2011 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για την άσκηση παρέμβασης υπέρ του κύρους των κάτωθι Πράξεων, κατά των οποίων στρέφονται με αίτηση ακύρωσης οι Παναγιώτης Τσόκας κλπ  (+4), ήτοι:  α) της υπ΄ αριθ. 641/2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί τροποποίησης της υπ΄αριθ.  1149/2005 απόφασης του ιδίου σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Λιμενικό – Αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας» και β) της υπ΄ αριθ. 1149/2005 απόφασης του ΓΓΠΗ σχετικά με την  έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του ως άνω έργου.
 38. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εξόδων διαμονής των εταίρων που συμμετέχουν στο ένατο θεματικό σεμινάριο του έργου «Misrar» «Άμβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 20-9-2011 έως και 22-09-2011 στην Ηγουμενίτσα.
 39. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-09-2011 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Κατολισθητικά φαινόμενα στο Δ.Δ. Ελάτης του Δ. Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 40. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, προς τιμή των επισκεπτών και συμμετεχόντων στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος δια βίου μάθησης European C.I.T.I.Z.E.N.S. «Copenhagen – Ioannina Towards Implementing a Zealous European Network for Sustainability».
 41. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης εορτασμού της ημέρας μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 42. Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο του Ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 43. Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του πολιτιστικού και οικολογικού παιχνιδιού με τίτλο «12ο Κυνήγι Θησαυρού» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 44. Έγκριση συμμετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Θαλασσαιμίας, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, από 30-09-2011 έως 02-10-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.