ΗΠΑ: Θεόδωρος Σπυρόπουλος:Το Σχέδιο Νόμου για το ΣΑΕ είναι προοδευτικό και ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα της Ελλάδας και της ομογένειας

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2012 έληξε και τυπικά η μακρόχρονη θητεία του προεδρείου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) που εκλέχθηκε το Δεκέμβριο του 2006 στην ΣΤ΄ Παγκόσμια Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη. Στα έξι αυτά χρόνια, η αρμόδια πολιτική ηγεσία άλλαξε τρεις φορές, ενώ υπήρξαν διαστήματα κενού, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος, συντονιστής της περιφέρειας ΣΑΕ Ηνωμένων Πολιτειών. Το κύριο θέμα διεκδίκησης του Προεδρείου της οργάνωσης, όπως αναφέρει ο ίδος, ήταν η αλλαγή του υφιστάμενου Ν.3480/2006 «Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του ΣΑΕ και άλλες διατάξεις». Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο λόγος που πήρε και την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα για συντονιστής της νεοσύστατης περιφέρειας ΗΠΑ, “με τη βεβαιότητα ότι μπορώ να προσφέρω στην ανανέωση του θεσμού, που από την ίδρυσή του δυσλειτουργούσε”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

“ Γενικά, οφείλω να επισημάνω ότι η μακρόχρονη αυτή θητεία, όχι από επιλογή μας, υπήρξε ομολογουμένως δύσκολη, αλλά και καθοριστική για τη μελλοντική πορεία του θεσμού, καθώς συνέπεσε με την εκδήλωση και στη συνέχεια την κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα”, σημειώνει ο κ. Σπυρόπουλος.

Κάνοντας τον απαιτούμενο απολογισμό, τονίζει ότι “από το 2010 το ΣΑΕ κατέστη ουσιαστικά ανενεργό, όχι μόνον για οικονομικούς λόγους, αλλά και λόγω της αλλεπάλληλης αναβολής της σύγκλησης των προβλεπόμενων από το Νόμο Περιφερειακών και Τακτικών Συνελεύσεων”, υπενθυμίζοντας ότι η οικονομική ανεξαρτητοποίηση του ΣΑΕ υπήρξε αίτημά του ιδίου από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν με την ιδιότητα του προέδρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου συμμετείχε στις συζητήσεις για τη δημιουργία του ΣΑΕ με την τότε πολιτική ηγεσία της Ελλάδας. Το Φεβρουάριο του 2010, ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος κατέθεσε ανοιχτή πρόταση να μην λαμβάνει το ΣΑΕ από την ελληνική κυβέρνηση χρηματοδότηση για τα λειτουργικά του έξοδα.

Αλλαγή του Νόμου του ΣΑΕ

Για την ιστορία, ο κ. Σπυρόπουλος αναφέρει ότι μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες, αναβολές και με μεγάλη καθυστέρηση, λόγω των οικονομικο-πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, το προεδρείο του ΣΑΕ κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2011, στον τότε Υφυπουργό των Εξωτερικών, Δ. Δόλλη, το αίτημα της αλλαγής του Νόμου περί λειτουργίας του ΣΑΕ και της σύστασης σχετικής Επιτροπής, η οποία να στηριχθεί στις εισηγήσεις του οργάνου και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Τα αιτήματα έγιναν αποδεχτά, στη συνέχεια όμως άλλαξε η κυβέρνηση και η αρμόδια πολιτική αρχή έμεινε ακέφαλη.

Ο νέος υφυπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο οποίος ανέλαβε τον Ιούλιο του 2012, προέβη στη δημιουργία Επιτροπής για την επεξεργασία ενός νέου Σχεδίου Νόμου για το ΣΑΕ. Στην εν λόγω επιτροπή, ως εκπρόσωποι του Προεδρείου του ΣΑΕ, συμμετείχαν ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος και η Γραμματέας, Όλγα Σαραντοπούλου.

“Από τον Οκτώβριο του 2011 είχα αναλάβει να συγκεράσω, εκ μέρους του προεδρείου του ΣΑΕ, τις προτάσεις των Περιφερειών για τη σύνταξη ενός προοδευτικού Νόμου, που θα «αντέχει» σε βάθος χρόνου”, επισημαίνει ο κ. Σπυρόπουλος. “Οι προτάσεις αυτές εμπλουτίστηκαν με ιδέες για αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων ομογενών στις διαδικασίες του ΣΑΕ και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μία πολύτιμη, από κάθε άποψη, βάση δεδομένων για την ομογένεια”.

Το αποτέλεσμα της εργασίας της Επιτροπής, σημειώνει ο κ. Σπυρόπουλος, “συνιστούσε πρόταση στον αρμόδιο πολιτικό προϊστάμενο κ. Τσιάρα, ο οποίος, αφού τη συνεκτίμησε και προέβη σε μικρές αλλαγές, δημοσιοποίησε για δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:http://www.opengov.gr/home”.

“Το νέο Σχέδιο Νόμου είναι προοδευτικό και ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα της Ελλάδας και της ομογένειας. Ευρύτερα, απηχεί τη βούληση των απανταχού ομογενών: οικονομική αυτοδυναμία, πολιτική ανεξαρτησία και δημοκρατική εκπροσώπηση, χωρίς ωστόσο να αποδυναμώνεται ο ρόλος της οργανωμένης ομογένειας”, τονίζει ο κ. Σπυρόπουλος.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο κ. Τσιάρας, ο κ. Σπυρόπουλος σημειώνει ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαβούλευση, ενώ στο τέλος Μαρτίου να έχει ολοκληρωθεί και η νομοθετική διαδικασία, που αφορά το νέο Νόμο του θεσμού. Ενδεχομένως, στο τέλος Ιουνίου να λάβουν χώρα, ταυτοχρόνως στη Θεσσαλονίκη, η Τακτική και οι Περιφερειακές Συνελεύσεις. Για τη διεξαγωγή τους θα συγκροτηθεί σχετική Επιτροπή.

Καταλήγοντας, ο κ. Σπυρόπουλος καλεί όλους του ομογενείς, ανεξαρτήτως εάν υπήρξαν μέλη του ΣΑΕ ή άλλου ομογενειακού οργανισμού, να μελετήσουν και να προβούν σε σχετικές παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου, καταθέτοντάς τες γραπτώς στην ιστοσελίδα:http://www.opengov.gr/home/.

Κύρια σημεία του νέου Σχεδίου Νόμου

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Σπυρόπουλος προβαίνει σε ανάλυση του νέου Σχεδίου Νόμου του ΣΑΕ, και αναφέρεται στα κύρια πλεονεκτήματά του, με πρώτα την οικονομική ανεξαρτησία και αυτοδυναμία, την πολιτική ανεξαρτησία και τη δυνατότητα για εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων ομογενών, ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού. Ο νέος νόμος, τονίζει, “ενδυναμώνει, ουσιαστικά, τους Έλληνες του Εξωτερικού, καθώς πλέον είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για την αυτοοργάνωσή τους”.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι οι οικονομικοί πόροι του νέου ΣΑΕ που θα προκύψει, θα προέρχονται από τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λ.π. Για τον έλεγχο των οικονομικών προβλέπεται η σύσταση Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία θα αναρτά στο διαδίκτυο, στην αρχή κάθε έτους, τα έσοδα και τα έξοδα των οργάνων του ΣΑΕ.

Η συμπερίληψη, για πρώτη φορά, φυσικών προσώπων στο ΣΑΕ, ικανοποιεί και ανταποκρίνεται στην πρόβλεψη του Ελληνικού Συντάγματος στο άρθρο 108 παρ. 2, που ορίζει ότι το Σ.Α.Ε. «…έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού».

“ Η υποχρεωτική κατάθεση καταλόγου μελών φυσικών προσώπων από τους συλλογικής μορφής φορείς, καθώς και η εγγραφή φυσικών προσώπων, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της τεχνολογίας, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων του απανταχού Ελληνισμού”, τονίζει ο κ. Σπυρόπουλος. “Επιπλέον, η κατάθεση καταλόγου των μελών φυσικών προσώπων των φορέων εισαγάγει διαφάνεια και θα καταδεικνύει τις πραγματικές δυνάμεις τους”.

Ο νέος νόμος θα διασφαλίζει τη δημοκρατικότητα του θεσμού, ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι ομογενείς να ψηφίσουν με φυσική παρουσία, όπως και ηλεκτρονικά.

Το σύνολο των μελών του ΣΑΕ θα εκλέγει, ανά τετραετία, το 11μελές Προεδρείο του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, όπου θα εκλέγονται και τα 7μελή Προεδρεία των Περιφερειακών ΣΑΕ. Η πρόβλεψη αυτή στηρίζει τη Θεσσαλονίκη, ως πρωτεύουσα των απανταχού Ελλήνων, και αποβλέπει στην τόνωση της οικονομίας της χώρας μας.