Η ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ

themis

themisΓράφει ο Σιντόρης Κων/νος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

Επειδή τελευταία  εντείνεται το φαινόμενο αρνήσεως πολλών επαγγελματιών να αρνούνται την πληρωμή προϊόντων και υπηρεσιών με πιστωτικές κάρτες που βρίσκονται σε ισχύ και κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα, και προς ενημέρωση των συμπολιτών μας, οφείλουμε τις δύσκολες αυτές ώρες που περνάμε όλοι μας, να ενημερώσουμε για το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στις περιπτώσεις αυτές και συγκεκριμένα:

Με την από 28/6/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 66Α/28-6-2015)  και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. β και γ δύνανται να πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της Τραπεζικής Αργίας  συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν αυτών που ίσχυαν πριν τη έκδοση της ΠΝΠ με πιστωτικές κάρτες και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για  πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα, επίσης πληρωμές με προπληρωμένες κάρτες καθώς και αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών  που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τα ΑΤΜ.

Στη συνέχεια και με την από 30/6/2015 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με την οποία παρατάθηκε το μέτρο της Τραπεζικής Αργίας,  προστέθηκε διάταξη για την υποχρεωτικότητα της ανωτέρω διαδικασίας και συγκεκριμένα: Με την παράγραφο 4 του 1ου άρθρου της ανωτέρω ΠΝΠ (ΦΕΚ 66 Α/30-6-2015’) ορίζεται  ότι όσοι δεν δέχονται πληρωμές με   χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας, θα διώκονται ποινικά και ειδικότερα για παράβαση των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 Π.Κ., 13 του Ν. 2251/94, 18 του Ν. 146/1914 και 19 του Ν.4177/2013.

Το άρθρο 288 του ΠΚ έχει επί λέξει ως εξής:  «Άρθρο 288. Παρεµπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόµενης βοήθειας

1. Όποιος µε πρόθεση µαταιώνει ή δυσχεραίνει την ενέργεια που είναι αναγκαία για να αποτραπεί ή να κατασταλεί ένας κίνδυνος που υπάρχει ή που επίκειται τιµωρείται µε φυλάκιση, αν δεν συντρέχει περίπτωση αυστηρότερης τιµώρησης σύµφωνα µε άλλη διάταξη. 2. Όποιος σε περίπτωση δυστυχήµατος ή κοινού κινδύνου ή κοινής ανάγκης δεν προσφέρει τη βοήθεια που του ζητήθηκε και που µπορούσε να την προσφέρει, χωρίς ο ίδιος να διατρέξει ουσιώδη κίνδυνο, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι µηνών.

Το άρθρο 452 ΠΚ αναφέρει τα εξής: «Άρθρο 452 .Άρνηση αποδοχής νοµισµάτων. Όποιος αρνείται να δεχτεί για πληρωµή νοµίσµατα που έχουν νόµιµη κυκλοφορία στο κράτος τιµωρείται µε πρόστιµο.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω εγκλήματα διώκονται αυτεπαγγέλτως , και αρκεί μια απλή καταγγελία του πολίτη για να κινηθεί η ποινική διαδικασία του αυτοφώρου, εξαιτίας δε αυτής καθεαυτής της Τραπεζικής Αργίας δεν απαιτείται  για το παραδεκτό της η άμεση προσκόμιση σχετικού παραβόλου, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.