Η αυτοαναίρεση του κράτους

Γράφει ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ
πρώην υφυπουργός Οικονομικών

Το λαθρεμπόριο καυσίμων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Προκαλεί σοβαρή στρέβλωση στον ανταγωνισμό και σημαντική απώλεια κρατικών εσόδων, ιδιαίτερα απαραίτητων στη σημερινή δύσκολη συγκυρία.
Το μέτρο του διαφορετικού χρωματισμού του πετρελαίου ανάλογα με τη χρήση δεν απέδωσε. Το πρόβλημα εξακολουθούσε να υφίσταται και με τον ν.3634/2008 επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ως κίνησης, ενώ παράλληλα καθιερώθηκε νέο σύστημα στη διάθεση του αγροτικού πετρελαίου.

Βασική ιδέα του μηχανισμού ήταν η εξομοίωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για όλους, εκτός από τους τελικούς καταναλωτές, οι οποίοι εξακολουθούσαν να προμηθεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης με το μειωμένο φόρο, ενώ η διαφορά του φόρου επιστρεφόταν από το Δημόσιο στους διακινητές πετρελαίου μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ήφαιστος». Εκτός από τις επιστροφές, το «Ήφαιστος» εντόπιζε αδικαιολόγητες καταναλώσεις μέσω της διενέργειας επαληθευτικών ελέγχων και παρακολουθούσε κάθε ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης από το τελωνείο μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
Για να επιστρέφεται η διαφορά του φόρου, οι διακινούμενες ποσότητες έπρεπε να δηλώνονται και μάλιστα εγκαίρως, ώστε να πραγματοποιούνται άμεσα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να εντοπίζονται περιπτώσεις λαθρεμπορίας. Για το λόγο αυτό είχαν προβλεφθεί μεγάλα πρόστιμα στην περίπτωση εκπρόθεσμης ενημέρωσης του συστήματος.
Ανεξάρτητα από την έρευνα του Οικονομικού Εισαγγελέα σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για αναστολή στην είσπραξη τέτοιων προστίμων, ενόψει ευνοϊκής νομοθετικής ρύθμισης, το μείζον ζήτημα που προκύπτει είναι ότι έχει πρακτικά ακυρωθεί το σύστημα «Ήφαιστος». Αυτό σημαίνει ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και μέχρι την πλήρη εξομοίωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, που έχει αποφασιστεί για τις 15.10.2012, δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος στη διακίνηση του με μειωμένο φόρο πετρελαίου θέρμανσης, γεγονός που λειτουργεί ως κίνητρο για λαθρεμπορία.
Ένα σύστημα που προέκυψε μετά από διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, έδωσε αποτελέσματα και αποτέλεσε καινοτόμο εφαρμογή για την ελληνική δημόσια διοίκηση, αντί να συνεχισθεί και να βελτιωθεί, όπου χρειαζόταν, εγκαταλείφθηκε στη λογική του ότι πρέπει να «καεί στην πυρά» ότι έκαναν οι προηγούμενοι.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Realnews την Κυριακή 27.11.2011