Η αφισορύπανση επιφέρει πρόστιμα…

igmdimarxeio

igmdimarxeioΛύση στο μείζον πρόβλημα της αφισορύπανσης είναι αποφασισμένη να δώσει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Αφορά την προστασία της αισθητικής της πόλης και τη διατήρηση της νομιμότητας.  Tα εκτεταμένα φαινόμενα αφισοκολλήσεων που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες, αναγκάζουν το Δήμο να ενεργοποιήσει τον Κανονισμό Καθαριότητας, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται η επιβολή σημαντικών προστίμων.

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ.  Γιώργο Κάτσινο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Ιωάννη Γόγολο, θα εφαρμόζεται στο ακέραιο η νομοθεσία και ήδη επιβλήθηκαν τα πρώτα πρόστιμα.

Η δημοτική Αρχή απευθύνεται για μια ακόμη φορά στους δημότες και ιδιαίτερα σε όλους τους επαγγελματίες, καλώντας τους να αποφεύγουν αυτού του είδους τη διαφήμιση, έτσι ώστε να συμβάλλουμε όλοι στην  προσπάθεια για μια καλύτερη πόλη.

Σύμφωνα με το Ν 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, προβλέπονται τα παρακάτω:

Άρθρο 2 – Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση

1. Η προβολή υπαίθριας διαφήμισης απαγορεύεται στους εξής χώρους:

α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

β. Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτίρια.

γ. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

δ. Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.

ε. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 ,(ΦΕΚ 28 Α`), όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας

στ. Σε στοές κτιρίων.

ζ. Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.

Πρόστιμο: μέχρι 20 τεμάχια 1.000 Ευρώ

              Εκτεταμένη         5.000 Ευρώ

2. Απαγορεύεται επίσης:

α. Η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά.

Πρόστιμο 500 Ευρώ

β. Ο διασκορπισμός διαφημιστικών- ενημερωτικών φειγ-βολάν στο κατάστρωμα των δρόμων και σε κοινόχρηστους χώρους.

Πρόστιμο: μέχρι 100 τεμάχια   200 Ευρώ

               Εκτεταμένη           1000 Ευρώ