Η Γωνιά στο Δημοτικό Συμβούλιο

gonia ormos

gonia ormosΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο
Παρουσίαση της φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης και διαμόρφωσης χώρων στη θέση Γωνιά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών βελτίωσης της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας Πρέβεζας (Έργο: Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ’1 φάση) και λήψη σχετικής απόφασης.
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Έκφραση γνώμης επί του με αριθμ. πρωτ.96129/10003/13-1-2012 εγγράφου της Περιφέρειας Ηπείρου / Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, για διακοπή της κυκλοφορίας της Ε.Ο. Ηγ/τσας – Πρέβεζας στα πλαίσια κατασκευής της Γ’ Φάσης Λιμένος Ηγουμενίτσας, μετά από αίτημα της Κατασκευαστικής Εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.».
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση “Παλαιό Εργοτάξιο Μηχανικής” Τ.Κ. Μεσοβουνίου Δ. Ηγουμενίτσας, για την εξυπηρέτηση του νυν Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας, της 3ης & 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Ι.Δ. ‘‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηγουμενίτσας’’.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης του Ν.Π.Ι.Δ. ‘‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηγουμενίτσας’’.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ’’.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 7ο
Ορθή επανάληψη της σύστασης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.
-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 8ο
Ανανέωση αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που είχαν εκδοθεί από την πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας.
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Χορήγηση νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2012.
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Χορήγηση νέων αδειών στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012.
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ανέγερσης οικοδομής στους δικαιούχους οικοπέδων της Τ.Κ. Παραποτάμου, σύμφωνα με το άρθρο 284 του Ν.3852/2010.
-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Διόρθωση των ποσών τέλους ύδρευσης που βεβαιώθηκαν στο χρηματικό κατάλογο Α’ 2011 της Δ.Ε. Παραποτάμου.
-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Κυκλοφορίας έτους 2011.
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση του Πρακτικού 1/2012 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας που βρίσκεται στο Βάλτο Ραγίου μετά από δημοπράτηση.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης του ελαιοκάρπου της Τοπικής Κοινότητας Καρτερίου καθόσον και οι δύο δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν απέβησαν άγονες.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Παραχώρηση δημοτικής έκτασης Ε 893,22 τ.μ. στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ» της Τ.Κ. Συβότων για εγκατάσταση σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας.
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ».
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο
Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2012.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση συμμετοχής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου στις Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 σύμφωνα με το Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 261 Α’ /30-9-2011).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.