Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτης της Περιφέρειας

Η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη. Οι υποθέσεις που έφτασαν μέχρι το γραφείο του σχετίζονται με τις οφειλές προς την ΔΕΗ και την ΔΕΥΑΙ, τις κατασχέσεις λογαριασμών, οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και τις διαφορές με τις τράπεζες.

Ο Συνήγορος, όπως συνηθίζει από όταν ανέλαβε τα συγκεκριμένα καθήκοντα, έδωσε στην δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή του, υπογραμμίζοντας ότι καμία τεχνοκρατική προσέγγιση ή στατιστική αποτίμηση των υποθέσεων δεν μπορεί να αποτυπώσει την πραγματικότητα στην οποία κινήθηκε η κοινωνία της Ηπείρου. Κι αυτό γιατί πίσω από τους αριθμούς και τα στατιστικά στοιχεία κάθε υπόθεσης, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας.

 Κατά τη διάρκεια του έτους 2017, προσέφυγαν στο Συμπαραστάτη με αιτήματά τους 234 πολίτες, 73 επιχειρηματίες και 45 ομάδες πολιτών. Συνολικά λοιπόν αντιμετωπίστηκαν 352 υποθέσεις.

            Τα θέματα για τα οποία προσέφυγαν στο γραφείο, ήταν κατά αρμοδιότητα και κατηγορία τα εξής:

  1. – 74 ήταν αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηπείρου
  2. – 60 υποθέσεις αφορούσαν ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες
  3. – 28 αφορούσαν Δήμους και υπηρεσίες αυτών
  4. – 25 αφορούσαν εργασιακά θέματα και εργατικές διαφορές
  5. – 54 υποθέσεις αφορούσαν Δημόσιους Οργανισμούς και Υπουργεία
  6. – 13 υποθέσεις αφορούσαν Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
  7. – 57 υποθέσεις αφορούσαν διαφορές πολιτών και επιχειρηματιών με Τράπεζες
  8. – 41 περιπτώσεις ήταν διάφορες και ποικίλου περιεχομένου

 Θα πρέπει να σημειωθεί πως ένας σημαντικός αριθμός υποθέσεων δεν είναι καταγεγραμμένος, κατ’ επιθυμία των ιδίων των ενδιαφερομένων. Παράλληλα το γραφείο συνέταξε και προώθησε 28 έγγραφα με αιτήματα και γνωμοδοτήσεις

Επίσης για διάφορα κοινωνικά ζητήματα που κατά καιρούς απασχόλησαν τους πολίτες και την περιοχή μας, έγιναν δημόσιες τοποθετήσεις (π.χ. ρυθμίσεις τραπεζών, κατασχέσεις κοινών λογαριασμών, αιγιαλοί και παραλίες, υιοθεσίες κ.λ.π.).

 Τα βασικότερα προβλήματα της χρονιάς που πέρασε ήταν το ασφαλιστικό, οι εργασιακές σχέσεις, οι λογαριασμοί ΔΕΗ και ΔΕΥΑΙ, οι κατασχέσεις λογαριασμών, οι διαφορές πολιτών έναντι τραπεζών.

 Στο πεδίο της ασφάλισης η αύξηση εισφορών αύξησε και τις υποχρεώσεις προς τα αντίστοιχα ταμεία με συνέπεια να έχουμε επιβάρυνση μεγαλύτερη σε ατομικό επίπεδο, στο δε πεδίο της συνταξιοδότησης η καθυστέρηση στην έκδοση των σχετικών πράξεων και στην καταβολή των συντάξεων δημιουργεί πρόβλημα σε μεγάλη κατηγορία πολιτών.

Οι δυσκολίες στη συνεργασία οφειλετών και Τραπεζών παραμένουν, όπως και η αυθαιρεσία σε αρκετές περιπτώσεις των δεύτερων σχετικά με την κατάσχεση χρημάτων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς την τήρηση των απαγορεύσεων του νόμου.

Στα εργασιακά θέματα έχουμε τα προγράμματα απασχόλησης και επιδότησης θέσεων εργασίας που βοηθούν στο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά παράλληλα έχουμε και αύξηση της μερικής και της ευέλικτης απασχόλησης.

Όσον αφορά τις οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς όλους τους δημόσιους οργανισμούς, το γραφείο του Συμπαραστάτη διαμεσολαβεί ώστε να υπάρξει κατανόηση των δυσκολιών στην αποπληρωμή οφειλών και ευελιξία στη ρύθμισή τους.

Μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται με την κατάσχεση λογαριασμών για οφειλές προς ΔΟΥ και Δημόσιο και κυρίως σε λογαριασμούς που υπάρχει συνδικαιούχος που δεν έχει σχέση με την όποια οφειλή.