Η Ε’ ΚΟΗ απαντά για τους Ιταλούς κυνηγούς

http://www.kskyparissias.com/wp-content/uploads/2013/01/picture_1276798521_1024.jpg
Την άμεση απάντηση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου προκάλεσε το δημοσίευμα του EpirusPost σχετικά με τις επιδρομές των Ιταλών κυνηγών στην περιοχή.

Η Ομοσπονδία παραδέχεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες, για συγκεκριμένες συμπεριφορές ενώ έχουν διαπιστωθεί και παραβάσεις για τις οποίες έχουν κατατεθεί μηνυτήριες αναφορές.

Ωστόσο είναι σαφής η προσπάθεια που κάνει να υποβαθμίσει το θέμα υποστηρίζοντας ότι η Ήπειρος δεν είναι ανεξέλεγκτη, ωστόσο ζητά να ενταθούν οι έλεγχοι στις πύλες εξόδου της χώρας.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

Η άσκηση της θήρας στην περιοχή της Ηπείρου, όπως σε ολόκληρη την Ελλάδα διέπεται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία βάσει της Ρυθμιστικής απόφασης, που βρίσκεται σε ισχύ.

Ό,τι προβλέπεται για τους έλληνες κυνηγούς που ασκούν θήρα στην ελληνική επικράτεια, προβλέπεται και για τους αλλοδαπούς, που τυγχάνει να βρίσκονται στα μέρη μας και οι οποίοι έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ασκήσουν θήρα, εφόσον προχωρήσουν στην έκδοση των σχετικών αδειών.

Η Ε’ ΚΟΗ έχει γίνει αποδέκτης τα τελευταία χρόνια, παρατηρήσεων και καταγγελιών από πολίτες, για συγκεκριμένες συμπεριφορές κυνηγών,ελλήνων και αλλοδαπών, που κινούνται εκτός του νόμιμου πλαισίου.

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και την Ελληνική Αστυνομία που παρέχει συνδρομή όποτε έχει ζητηθεί, η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, προβαίνει καθημερινά σε περιπολίες και ελέγχους.

Στους εκατοντάδες ελέγχους που έχουν γίνει, έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση της θήρας, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί και έχουν υποβληθεί μηνυτήριες αναφορές σε βάρος αλλοδαπών κυνηγών, έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος τους και έχουν υποβληθεί αρμοδίως στις Εισαγγελικές αρχές.

Λόγω της ιδιάζουσας κατάστασης ειδικά στην περιοχή της Θεσπρωτίας, όπου παρατηρείται αύξηση της κυνηγετικής πίεσης λόγω και της παρουσίας δεκάδων αλλοδαπών κυνηγών, κυρίως από την Ιταλία, το ΔΣ της Ε’ ΚΟΗ έχει έρθει σε επαφή με Κυνηγετικούς Συλλόγους της γειτονικής χώρας, προκειμένου να τους ενημερώσει για το καθεστώς που ισχύει στη χώρα μας, ώστε με τη σειρά τους να ενημερώνουν σχετικά τα μέλη τους, που πρόκειται να κυνηγήσουν στην Ελλάδα.

Επίσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Thiropedia, η Ε’ ΚΟΗ που ήταν εταίρος του προγράμματος, προχώρησε στην έκδοση σχετικού εντύπου στην ελληνική και την ιταλική γλώσσα, με όλες τις λεπτομέρειες για την άσκηση της θήρας στην Ελλάδα, όπως για τα είδη που επιτρέπεταιη θήρευσή τους, για τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό της κάρπωσης, την
περίοδο έναρξης και λήξης της θήρας για κάθε θηρεύσιμο είδος, τοναναλυτικό κατάλογος με τα μη θηρεύσιμα είδη κ.λπ.

Οι νόμοι της χώρας ισχύουν για το σύνολο των πολιτών, ελλήνων και αλλοδαπών, που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση.

Η Ε’ ΚΟΗ έχει απευθύνει έκκληση προς κάθε κατεύθυνση, εάν υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά ή υπόνοιες, να ενημερώνεται άμεσα η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή για να επεμβαίνει.

Η περιοχή της Ηπείρου είναι πράγματι ένας κυνηγετικός παράδεισος, λόγω της μοναδικότητας της άγριας πανίδας της.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι ανεξέλεγκτος, ούτε έχει παραδοθεί ως βορά στις διαθέσεις οποιουδήποτε είτε πρόκειται για έλληνα είτε για αλλοδαπό.

Η αντιμετώπιση περιστατικών λαθροθηρίας ή μη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας που διέπει το κυνήγι στην Ελλάδα, αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα για την Ε’ ΚΟΗ που ζητά και από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας, να εντείνουν τους ελέγχους στους χώρους αποκλειστικής ευθύνης και αρμοδιότητάς τους, όπως είναι για παράδειγμα οι πύλες εξόδου της χώρας στα χερσαία ή στα θαλάσσια σύνορά της.

πηγή: epiruspost