Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Επιδοτούμενη ή Αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη;

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011.

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ»

Η Περιφέρεια Ηπείρου οργανώνει ημερίδα με στόχο τον εντοπισμό και την ανάδειξη τομέων με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και τη δημιουργία προϋποθέσεων διευκόλυνσης των επενδύσεων για τις οποίες οι ειδικές συνθήκες, τα δεδομένα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειάς μας παρουσιάζουν οικονομική ελκυστικότητα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα παρουσιαστούν:

  • Καλές πρακτικές από τον ευρωπαϊκό χώρο,
  • Παραδείγματα ολοκληρωμένης ανάπτυξης
  • Θέσεις τεχνοκρατών και επιχειρηματιών σχετικά με την ενθάρρυνση συνεργασιών με στόχο την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων.

Υπεύθυνη για την οργάνωση της ημερίδας είναι η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Ημερίδα που οργανώνει την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011,στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ», η
Περιφέρεια Ηπείρου με τίτλο: “Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ” Επιδοτούμενη ή Αυτοτροφοδοτουμένη και βιώσιμη ανάπτυξη;”, θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας:  http://www.uoi.gr/gr/featured/epirus_develop/