Η ιστορία επαναλαμβάνεται…. Κατεβάζει ρολά ο Αργυρός;

argyros_albania

Η φωτογραφία είναι από την προβολή που έκανε τον Απρίλιο του 2013 ο επιχειρηματίας Στέλιος Αργυρός κατά τα εγκαίνια της μονάδας ανακύκλωσης στους Φιλιάτες, πάνω ακριβώς στα αποκαΐδια από τα παλιά Κλωστήρια που ο ίδιος είχε κλείσει νύχτα αφήνοντας στο δρόμο τριακόσιες οικογένειες. Τότε, ειρωνευόμενος τις αρχές του τόπου, μπροστά τον Τούρκο Πρέσβη, έδειξε στην παρουσίαση του το… δρόμο για Αλβανία!
Φαίνεται όμως πως σε κάποιες περιπτώσεις η ιστορία τελικά επαναλαμβάνεται. Ως τραγωδία. Ήταν πριν 20 χρόνια, τότε που ο κ. Αργυρός, αφού είχαν εξαντληθεί τα κονδύλια των επιδοτήσεων, έβαλε λουκέτο στα Κλωστήρια. Στη συνέχεια κι αφού έκανε ένα πέρασμα από την πολιτική ως ευρωβουλευτής της ΝΔ, επέστρεψε και πάλι με μία άλλη επιδοτούμενη επένδυση, τη μονάδα ανακύκλωσης “filia”. Η ολική επαναφορά του κ. Στέλιου Αργυρού στους Φιλιάτες μέσω μάλιστα off shore που εδρεύει στην Κύπρο τελικά δεν δείχνει να κρατά πολύ…

Έτσι σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών μέχρι νεωτέρας είναι οι εργαζόμενοι στη «filia» ενώ σε κάποιους απ’ αυτούς δόθηκε η επιλογή να δουλεύουν 5-8 μεροκάματα το μήνα αντί για τα κανονικά 25.
Και η επιλογή αυτή του κ. Αργυρού δεν έχει να κάνει με την έλλειψη ρευστότητας των τελευταίων ημερών, αφού η «άδεια» τους ανακοινώθηκε τουλάχιστον 20 μέρες νωρίτερα, ενώ οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ κα αρκετούς μήνες.
Άλλωστε τα πρώτα προβλήματα στη μονάδα είχαν εμφανιστεί μόλις λίγους μήνες μετά τα… μετά Βαϊων και Κλάδων εγκαίνια της. Τον Οκτώβριο του 2013, το σημερινό σενάριο είχε επαναληφθεί:
Η μονάδα, υπολειτουργούσε, μετά από μια ολιγοήμερη παύση των δραστηριοτήτων της, κατά τη διάρκεια της οποίας οι εργαζόμενοι εστάλησαν στα σπίτια τους να… ξεκουραστούν, ενώ οι πληροφορίες ανέφεραν ότι από τα εγκαίνια και μετά εργάζονταν… απλήρωτοι! Απλήρωτοι παρέμεναν τότε και διάφοροι προμηθευτές της μονάδας αλλά και εργολάβοι που εργάστηκαν κατά τη φάση της κατασκευής.
Από τότε είναι γνωστό ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα αφού ως φαίνεται ούτε οι επιδοτήσεις από την ΕΕ ήταν αρκετές, ούτε κατάφερε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των εταιρειών στις οποίες διοχέτευε το ανακυκλωμένο υλικό, αφού σύμφωνα με πληροφορίες το τελικό προϊόν εμφάνισε ποιοτικά προβλήματα.
Ουδέποτε δε έγινε και η επένδυση για φωτοβολταϊκά που επεδίωκε ο κ. Αργυρός.
Άλλωστε η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών που συνοδεύει τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2014 είναι σαφής:
«Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά 2.137 χιλ. ευρώ, καθώς επίσης πραγματοποιούνται σημαντικού ύψους λειτουργικές ζημιές το σωρευμένο υπόλοιπο των οποίων ανέρχονταν σε 2.769 χιλ. ευρώ και ως αποτέλεσμα το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων καθίσταται αρνητικό. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την ενίσχυση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και την εξασφάλιση της ομαλής συνέχισης της λειτουργίας της».

Η ίδια έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αποκαλύπτει και κάτι ακόμα:
Ότι μια εταιρεία με 3εκ. σχεδόν παθητικό, δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά!
«Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011 έως 2014 συμπεριλαμβανομένης. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».