Η οικονομία δεν αντέχει άλλους φόρους

Γράφει ο  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΜΠΕΖΑΣ

πρώην υφυπουργός οικονομικών

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ με τη φορολογία, δεν είναι  τα σχεδόν γραφικά που έχουν συμβεί με το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται από  τη ΔΕΗ ή όσα συνέβησαν με τις αποδείξεις. Ασφαλώς και αυτά είναι απαράδεκτα για ένα σοβαρό φορολογικό σύστημα. Το μεγάλο λάθος στη φορολογική πολιτική της τελευταίας διετίας είναι ότι έχει στραγγαλίσει την ελληνική οικονομία και την έχει οδηγήσει στην ύφεση.

ΤΟ 2008 το σύνολο των εσόδων (άμεση και έμμεση φορολογία)  που εισέπραξε το κράτος ήταν 51 δις ευρώ,  ποσό που αντιστοιχούσε στο 21% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Το 2012, που η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα συνεχισθεί και το ΑΕΠ θα μειωθεί ακόμη περισσότερο,  τα φορολογικά έσοδα  προβλέπονται στον προϋπολογισμό να ανέλθουν στα 53 δις ευρώ, ποσό που θα αντιστοιχεί στο 25% του  ΑΕΠ.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ αντλούσε δηλαδή το 2008  από την οικονομία, με τη μορφή φόρων, περίπου το 1/5 του επισήμως παραγόμενου προϊόντος  ενώ το 2012,  μετά από πέντε χρόνια, το κράτος σκοπεύει να αντλήσει από την οικονομία το 1/4  του συνολικά παραγόμενου προϊόντος. Η σημαντική αυτή μεταβολή, δεν οφείλεται στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αλλά στην  οριζόντια αύξηση της φορολογίας γι’ αυτούς που δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα.

 ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ που συρρικνώνεται, είναι καταστροφικό να αυξάνουν οι φόροι. Οι φόροι θα πρέπει  να αποσπούν όσο το δυνατό μικρότερο ποσοστό του  διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη για να μπορεί να διοχετεύεται το υπόλοιπο στην  πραγματική οικονομία και να τροφοδοτείται η ανάπτυξη. Η ύφεση,  είναι κυρίως προϊόν της φορολογικής αφαίμαξης. Και η υψηλή φορολογία, επειδή ακριβώς έχει προκαλέσει τόσο εκτεταμένη ύφεση, πλήττει περισσότερο τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και όχι τους οικονομικά ισχυρότερους.

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είχε πολύ έγκαιρα προειδοποιήσει για τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε η φορολογική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης. Η οικονομία δεν αντέχει άλλους φόρους. Η προσαρμογή στο σκέλος των εσόδων, θα πρέπει να γίνει μέσα από το δραστικότερο περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και όχι από την αυξημένη  φορολογική επιβάρυνση.

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα REALnews την Κυριακή 4.12.2011)