Η ΟΛΗΓ Α.Ε απαντάει σε ανώνυμη καταγγελία σχετική με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών πλησίον των γηπέδων τένις στην παραλιακή ζώνη

Σε απάντηση της από 10/07/2012 καταγγελίας – διαμαρτυρίας Ανώνυμου Δημότη Ηγουμενίτσας, σχετική με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών πλησίον των γηπέδων τένις στην παραλιακή ζώνη, και λαμβάνοντας υπόψη την από 03/02/2003 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., καθώς και την από 28/06/2005 Τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης, ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας σας ενημερώνει ότι καθίσταται αναρμόδιος να αποφανθεί επί του θέματος καθώς ο χώρος δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Τζοβάρας Κωνσταντίνος