Η Περιφέρεια Ηπείρου ενημερώνει

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Την Τετάρτη 1η Απριλίου 2015 και ώρα 1200 συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Ιωαννίνων στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου,  με θέμα : «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω Δασικών Πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2015».

Εξετάσεις για ειδική άδεια ταξί

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για απόκτηση ειδικής άδειας ταξί θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης (Δομπόλη 30). Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τη 12η μεσημβρινή της Τρίτης 31 Μαρτίου, να υπογράψουν στην κατάσταση συμμετεχόντων που έχει καταρτισθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών (Υπεύθυνος υπάλληλος: κ. Βασίλειος Δόσης).

Εξετάσεις για άδεια άσκηση φαρμακευτικού επαγγέλματος

Σύμφωνα με  έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η τελευταία προθεσμία για την αποστολή των  δικαιολογητικών των υποψηφίων Φαρμακοποιών για τις Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17)  είναι η   Δευτέρα 9-4-2015. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 20-4-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

1)                       Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Ιωαννίνων
               –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26510-87130
2)                          Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Άρτας
                 –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26813-63512
3)                          Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Θεσπρωτίας –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26653-60186 & 60184
4)                          Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Πρέβεζας
                  –Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 26823-62113& 62112
5)                          Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ, κ. Ζαχαράκης: 210-8833459 & 210-8216480.
Παράβολο εξετάσεων χορηγείται μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Ακαδημίας 40 Αθήνα).

Δύο θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Αγγειοχειρουργικής στο Π.Γ.Ν. Πατρών

Σύμφωνα με την αριθ. Α3α/οικ.112782/30-12-2014 (ΦΕΚ 138/Β/22-01-2015) κοινή Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η μετατροπή μίας (1) θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Αιματολογίας και μίας (1) θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Πα.Γ. Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» μετατρέπονται σε δύο(2) θέσεις ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής στο ίδιο νοσοκομείο για πλήρη άσκηση στην ειδικότητα αυτή.  Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 06-04-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ στα γραφεία της Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( Κανάρη 44, 2ος όροφος, Γραφείο 1, Πάτρα) ενώπιον επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στην διαδικασία της κλήρωσης θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων ιατρών.   Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 14-03-2015  έως και  27-03-2015, (δέκα εργάσιμες μέρες).

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηπείρου

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 2ου Πρακτικού της  Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA 2015 που διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας το χρονικό διάστημα 5-9/10/2015.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, & του Δήμου Ζαγορίου για το έργο: «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής στη θέση “Αρκουδόβρυση” Μιτσικελίου», προϋπολογισμού 12.000,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, & του Δήμου Κόνιτσας για το έργο: «Αποκατάσταση οροφής κλειστού γυμναστηρίου Κόνιτσας (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 6.150,00 € και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου & του Πανηπειρωτικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.)για το έργο: «Κατασκευή δαπέδου προπονητηρίου Λιμνοπούλας και επισκευή δώματος αποδυτηρίων (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 16.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πινάκων μέσης τάσης αντλιοστασίων Α3- Α4 Πριάλας  ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής» προϋπολογισμού 24.600 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, του Δήμου Πρέβεζας και του ΤΟΕΒ Λάμαρης για το έργο: «Προμήθεια – τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης», προϋπολογισμού 30.000,00 € και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης για το έργο: «Προμήθεια – εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Κερασώνα Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 6.800,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, και του Δήμου Ζηρού για το έργο: «Αποκατάσταση – συντήρηση οδού στο Δ.Δ. Κερασούντας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 16.300,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 9. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 01-04-2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» του έργου: Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜμΕ” με ακρωνύμιο FOODING.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του ΤΟΕΒ Κόνιτσας για το έργο: «Αποκατάσταση φθορών προσαγωγού διώρυγας δρόμων και επιφανειακή πύκνωση δικτύου στον κάμπο της Κόνιτσας», προϋπολογισμού 45.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του ΤΟΕΒ Κόνιτσας για το έργο: «Επισκευή κεντρικής διώρυγας αρδευτικού έργου πεδιάδας Κόνιτσας», προϋπολογισμού 8.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 12. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης του έργου ( Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η, α/α 11) : «Τροποποίηση της αρ. 11160/4-11-2010 απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων, που αφορά τη λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 149,76 KW, εγκατεστημένο στη θέση «Γκαμήλα Φτέρη» της Τ.Κ. Μαρμάρων, Δ. Ιωαννιτών, ως προς την εγκατάσταση στο ίδιο γήπεδο μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 100 KW». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία : «ΒΟΛΤΕΡ  Α.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 13.  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου ( Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 06) : «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης «Σ.Β. ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ ΠΚ (1404360)», στη θέση Χουλιαράδες, πλησίον οικισμού Αμπελοχωρίου, στο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «COSMOTE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 14.  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014 -2020.. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-03-2015 συνεδριάσεως.

 1. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση οδού σύνδεσης Δολιανών με εθνική οδό Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. 
 2. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών προσαγωγού διώρυγας δρόμων και επιφανειακή πύκνωση δικτύου στον κάμπο Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ. 
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», αναδόχου Χρήστου Βασιλειάδη, μέχρι την 31-05-2015.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργική ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και Συνοικισμού Γορίτσας», αναδόχου Ιωάννη Χρόνη, μέχρι την 05-07-2015.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση στηθαίων οδικού δικτύου – προμήθεια υλικών», αναδόχου Κωνσταντίνου Νάστου, μέχρι την 29-04-2015.
 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αγωγού προστασίας από τα ύδατα επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/16-03-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση στα πλαίσια του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», προϋπολογισμού € 7.500,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 8. Έγκριση του Πρακτικού V/16-02-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας-επιμόρφωσης και παραγωγής προωθητικού υλικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «“ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism”», προϋπολογισμού € 60.500,00 με ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 9. Έγκριση του Πρακτικού Ι/11-03-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού € 13.050,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου «Environmental Park», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
 10. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/04-02-2015 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/«Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov, προϋπολογισμού € 108.330,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική»
 11. Έγκριση ανάθεσης της γενικής επισκευής και συντήρησης, γέφυρας τύπου μπέλεϋ του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, που συνδέει τις Τ.Κ. Κουρέντων και Γρανίτσας του Δήμου Ζίτσας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης € 11.500,00 πλέον ΦΠΑ.
 12. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 31-01-2015, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις- καθιζήσεις- πτώσεις λίθων, κλ.π.) που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις- χιονοπτώσεις – πλημμύρες) συνολικά στην Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει της αριθμ. 13786/369/02-02-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της αριθμ. 4/154/06-02-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 13. Έγκριση δαπανών για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 14. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την προμήθεια πετρελαιοειδών, με δικές του διαδικασίες.
 15. Έγκριση διαδικασίας υλοποίησης του έργου «Καθαρισμός ερεισμάτων εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με συλλογή σφραγισμένων προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και συμπλήρωση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 71.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους.
 17. Επικαιροποίηση της αριθμ. 40/1767/22-12-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την ανάθεση του έργου της καταπολέμησης κωνοποειδών, για το έτος 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (ΣΑΕΠ 0818/8).
 20. Έγκριση προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 21. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 22. Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Ιωάννη Καραμπίνα στην Αθήνα, την 24-03-2015 για παραλαβή υλικού της Οργάνωσης «Εθελοντές του κόσμου» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 23. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας – Α’  ΦΑΣΗ», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 295.213,83 με ΦΠΑ.
 24. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 20-01-2015 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
 25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου «Χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων», προϋπολογισμού € 27.000,00 με ΦΠΑ,  που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος με ΚΑΕ9779 (εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά), από ιδία έσοδα ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ.
 26. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», μέχρι 31-07-2015.
 27. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ».
 28. Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών (εκσκαφέας-φορτωτής – εκχιονιστικό – φορτηγό – αλατιέρα κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, χιονόπτωση, παγετός, πλημμύρες, μεταφορά άλατος, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 28/12/2014 από έντονα φαινόμενα που βρίσκονταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5207/Φ.300.09.ΜΙΜΟ (ΑΔΑ:Ω1ΘΧ7Λ9-ΤΕΚ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 29. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 30. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 31. Έγκριση μετακίνησης της Προϊσταμένης του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Βασιλικής Πετανίτη του Ευαγγέλου, στα Ιωάννινα, για συμμετοχή στο σεμινάριο «Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), από 30-3-2015 έως 3-4-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 32. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 5/189/19-02-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την επωνυμία της εκμισθώτριας εταιρείας του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου του αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας.
 33. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2015, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, βάσει του αριθμ. Ι/19-03-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 34. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, βάσει του αριθμ. Ι/19-03-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών.
 35. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών για την εκτέλεση του προγράμματος εντομοκτονίας – καταπολέμησης παρασίτων και απολυμάνσεων στο Νομό Άρτας,  βάσει του αριθμ. Ι/19-03-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών.
 36. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου Σουλίου (Καρβουνάρι-Σπαθαραίοι)», προϋπολογισμού € 30.500,00  με ΦΠΑ.
 38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών» (υποέργο 1) της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (με κωδικό ΟΠΣ 349377), αναδόχου Κ/Ξ ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ – ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ, μέχρι την 29/10/2015 για την κατασκευή του έργου και έως 28/4/2017 για την δοκιμαστική λειτουργία.
 39. Έγκριση διακήρυξης μίσθωσης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για τη μίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Μπαστιά-Αλυκές της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 40. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 41. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/06-03-2015 και Νο2/20-03-2015 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη – εργολάβου του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2015, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 42. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός  αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000016)», Υποέργο: «Καθαρισμός ποταμού Λούρου – Αποκατάσταση αντιπλημμυρικών αναχωμάτων στην περιοχή Βούλιστα Παναγιά – Κερασώνα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 43. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» Υποέργο: «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος πρανούς σε τμήμα της 8ης επαρχιακής οδού (περιοχή Πολυστάφυλου)» προϋπολογισμού € 36.000,00 με ΦΠΑ.
 44. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Ζερβού του Δήμου Ζηρού») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 45. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 46. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα – Καθαρισμός τμημάτων ποταμού Λούρου», αναδόχου Ελένης Παππά, μέχρι την 24-09-2015.
 47. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ –  ΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», μέχρι την 31-08-2015.
 48. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 28-01-2015, για την ενίσχυση αναχωμάτων και καθαρισμούς χαντακιών προς αποφυγή πλημμυρών, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις- καθιζήσεις- πτώσεις λίθων, κλ.π.) που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις- χιονοπτώσεις- πλημμύρες) συνολικά στην Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει της αριθμ. 11173/161/27-01-2015 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και της αριθμ. 5/208/19-02-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 49. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/19-03-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2015», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 50. Απόφαση επί της από 10-03-2015 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «DATASTAR E.Π.E.», κατά της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» (αρ. 2/2015 Διακήρυξη), συνολικού προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ.
 51. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 52. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
 53. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Πρέβεζας, Θεοφάνη Φάη, στα Ιωάννινα, για συμμετοχή στο σεμινάριο «Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), από 30-3-2015 έως 3-4-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 54. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 55. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση της πέτρινης γέφυρας «Γκαράνη» στην Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου Κωνσταντίνου Συγκούνα, μέχρι την 30-08-2015.
 56. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταμού Σαρανταπόρου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης και λοιπές εργασίες αποκατάστασης της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (Τμήμα Κόνιτσα – Όρια Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού € 403.000,00 με ΦΠΑ.