Η πυροσβεστική ενημερώνει:

    Την Κυριακή 24-07-2011 εκδηλώθηκαν οι κάτωθι πυρκαγιές:

1. Την 11:45 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη Τ/Κ Γοργόμυλου του Δήμου Ζηρού Φιλιππιάδας όπου κάηκαν ξερά χόρτα σε έκταση τεσσάρων (4) στρεμμάτων. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν δύο (2) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με ένα (1) όχημα από την Π.Υ. Φιλιππιάδας.

2. Την 13:45 ώρα εκδηλώθηκε μικρή πυρκαγιά σε οικοπεδικό χώρο της Τ/Κ Καρβουναρίου του Δήμου Σουλίου όπου κάηκαν ξερά χόρτα σε έκταση εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων και μία (1) ελιά. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν δύο (2) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με ένα (1) όχημα από το Π.Κ. Παραμυθιάς.

3. Την 14:15 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου της Τ/Κ Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας όπου κάηκαν ξερά χόρτα σε έκταση ενός (1) στρέμματος. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν έξι (6) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τρία (3) οχήματα από την Π.Υ. Πάργας.

4. Την 15:05 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη Τ/Κ Παλαμπά του Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας όπου κάηκε δασική έκταση δέκα (10) στρεμμάτων και χορτολιβαδική έκταση διακοσίων (200) στρεμμάτων σε δύσβατη περιοχή. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν εννέα (9) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δύο (2) οχήματα από την Π.Υ. Ηγουμενίτσας καθώς και μία (1) ομάδα από το πεζοπόρο τμήμα της Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου.

5. Την 16:00 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη Τ/Κ Καλαμιάς του Δήμου Αρταίων όπου κάηκε χορτολιβαδική έκταση τριάντα (30) στρεμμάτων και καλάμια δέκα (10) στρεμμάτων. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν δώδεκα (12) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με έξι (6) οχήματα από την Π.Υ. Άρτας.

6. Την 17:15 ώρα πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός Αλβανικού εδάφους και επεκτάθηκε στο Ελληνικό έδαφος στη Τ/Κ Κτισμάτων – Τ/Κ Νεοχωρίου του Δήμου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων όπου κάηκε δασική έκταση δέκα (10) στρεμμάτων.H πυρκαγιά βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν είκοσι τέσσερις (24) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με οκτώ (8) οχήματα από την Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων δύο (2) ομάδες από το πεζοπόρο τμήμα της Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου, τρία (3) αεροσκάφη (CL 215 και CL 415), ένα (1) ελικόπτερο ERICKSON και ένα (1) σκαπτικό–χωματουργικό από την Τοπική Αυτοδιοίκηση το οποίο ανοίγει αντιπυρική ζώνη. ( Το έργο της κατάσβεσης συντόνιζε ο Διοικητής της Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου Αρχιπύραρχος Σταυρόπουλος Χρήστος.)

7. Την 20:10 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη Τ/Κ Μαζαρακιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας όπου κάηκε δασική έκταση ενάμιση (1,5) στρέμματος και χορτολιβαδική έκταση ενάμιση (1,5) στρέμματος. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν έξι (6) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τρία (3) οχήματα από την Π.Υ. Ηγουμενίτσας.

8. Την 20:45 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη Τ/Κ Ανωγειατά του Δήμου Ζηρού Φιλιππιάδας όπου κάηκε δασική έκταση σαράντα (40) στρεμμάτων. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν είκοσι δύο (22) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με οκτώ (8) οχήματα από την Π.Υ. Φιλιππιάδας.

    Την Δευτέρα  25-07-2011 εκδηλώθηκαν οι κάτωθι πυρκαγιές:

1. Την 07:15 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη χωματερή Δουρούτης του Δήμου Ιωαννιτών η οποία βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν τέσσερις (4) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δύο (2) οχήματα από την Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων και ένα (1) όχημα σκαπτικό – χωματουργικό από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

         2. Την 12:05 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη Τ/Κ Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών  όπου κάηκε χορτολιβαδική έκταση οκτώ (8) στρεμμάτων και γεωργική έκταση τεσσάρων (4) στρεμμάτων. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν οκτώ (8) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τέσσερα (4) οχήματα από την Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων

          3. Την 13:40 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη Τ/Κ Πλαισίου του Δήμου Φιλιατών  όπου κάηκε δασική έκταση είκοσι (20) στρεμμάτων. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν έξι (6) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τρία (3) οχήματα από την Π.Υ. Ηγουμενίτσας καθώς και μία (1) ομάδα από το πεζοπόρο τμήμα της Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου.

4. Την 15:40 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο στη Τ/Κ Χαραυγής του Δήμου Πωγωνίου  όπου κάηκε δασική έκταση εντός Αλβανικού εδάφους. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν είκοσι πέντε (25) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με οκτώ (8) οχήματα από την Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων τρεις (3) ομάδες από το πεζοπόρο τμήμα της Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου, δυο (2) αεροσκάφη (CL 215 και CL 415), δυο (2) ελικόπτερα ERICKSON και οχήματα (σκαπτικά – χωματουργικά) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το έργο της κατάσβεσης συντονίζει ο Διοικητής της Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων Πύραρχος Κλείτσας Μιχαήλ.

5. Την 19:15 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη Τ/Κ Κλειδωνίας του Δήμου Κονίτσης  όπου κάηκαν καλάμια και βάτα τριών (3) στρεμμάτων. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν τέσσερις (4) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δυο (2) οχήματα από την Π.Υ. Κόνιτσας.

Σήμερα μέχρι στιγμής εκδηλώθηκαν οι κάτωθι  πυρκαγιές :

  1. Την 09:43 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο στη Τ/Κ Κάτω Ραβένια του Δήμου Πωγωνίου  όπου κάηκε δασική έκταση πέντε (5) στρεμμάτων και χορτολιβαδική έκταση δύο (2) στρεμμάτων. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν εννέα (9) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τέσσερα (4) οχήματα από την  Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων.
  2. Την 11:50 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατάστημα μοτοποδηλάτων η οποία βρίσκεται στη φάση της αποκάθαρσης στη οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 του Δήμου Ιωαννιτών . Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν δώδεκα (12) πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε (5) οχήματα από την  Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο κατάστημα και διενεργείται προανάκριση από το Ανακριτικό Τμήμα της Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι :

  1. Στις 21-07-2011 και Ω/01:20 ώρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο 38ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας   όπου κάηκαν σε πρανές οδού ξηρά χόρτα σε έκταση δέκα (10) τ.μ. και κατασβέστηκε από άνδρες της Υπηρεσίας μας. Στην περιοχή της   πυρκαγιάς  βρέθηκε   εμπρηστικός  μηχανισμός   (στουπί  εμποτισμένο  με

εύφλεκτο υγρό). Ενεργείται προανάκριση από το Ανακριτικό Τμήμα της Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων.

  1. Στις 22-07-2011 συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου από το Ανακριτικό Τμήμα της Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων στη Τ/Κ Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών ο ημεδαπός Κ.Χ. για εμπρησμό από αμέλεια .Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία.
  2. Στις 23-07-2011 συνελήφθησαν στα πλαίσια του αυτοφώρου από το Ανακριτικό Τμήμα της Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων στη Τ/Κ Αμπελοχωρίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων οι ημεδαποί Δ.Α. και Δ.Α. για εμπρησμό από αμέλεια. Εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία.