Η υποβάθμιση του Τελωνείου Άρτας πλήγμα στις εξαγωγικές επιχειρήσε​ις και στην οικονομία του Ν. Άρτας

Η βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Όλγα Γεροβασίλη κατέθεσε την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 ερώτηση προς τους υπουργούς

Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Η υποβάθμιση του Τελωνείου Άρτας πλήγμα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και στην οικονομία του Ν. Άρτας»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

– Οικονομικών

– Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: «Η υποβάθμιση του Τελωνείου Άρτας πλήγμα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και στην οικονομία του Ν. Άρτας».

Πλήγμα στην οικονομική ζωή και στις επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα του Ν. Άρτας ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αξιολόγησης Δομών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατέθεσε την πρότασή της, η οποία περιλαμβάνει την υποβάθμιση του Τελωνείου Άρτας από Τελωνείο Β΄ Τάξης επιπέδου τμήματος σε Γ΄ Τάξης, χωρίς αρμοδιότητες τελωνισμού εισαγωγών και εξαγωγών και με απασχόληση ενός ή δύο ατόμων.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με την αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα που, παρά τη κρίση, παρουσιάζει ο Νόμος Άρτας, τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Στο Νομό Άρτας υπάρχουν εξαγωγικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων ιχθυοκαλλιέργειες, συσκευαστήρια εσπεριδοειδών, πτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργικοί συνεταιρισμοί, τυροκομικές μονάδες, συσκευαστήρια ακτινιδίων, ποτοποιίες με εξαγωγική δυναμική προς τις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ελβετία, Αλβανία, Κροατία, Ρωσία, Μολδαβία, FYROM, Ουκρανία, Ισραήλ, Τουρκία, Ιράκ, Αίγυπτο, Μαρόκο, Β. Κορέα, Ινδονησία και Σιγκαπούρη.

Η Τελωνειακή Υπηρεσία Άρτας είναι απαραίτητη προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι παραπάνω επιχειρήσεις χωρίς να επιβαρύνονται με το αυξημένο κόστος μετάβασης στα τελωνεία γειτονικών Νομών ή να υφίστανται χρονικές και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Το Τελωνείο Άρτας διασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και εξυπηρέτησης όλων των πολιτών, ακόμα και εκείνων που η μόνιμη διαμονή τους είναι στα απομακρυσμένα και δύσβατα χωριά.

Η λειτουργία του τελωνείου Άρτας εξασφαλίζει επίσης, τα δημόσια έσοδα και τις κοινοτικές απαιτήσεις. Παράλληλα, συντελεί στη προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις διάφορες απειλές για τη δημόσια Υγεία.

– Επειδή το τελωνείο Άρτας προσφέρει απαραίτητες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του Νομού και τους πολίτες,

– Επειδή η επιχειρηματική δραστηριότητα του Νομού Άρτας πρέπει να στηριχθεί, διασφαλίζοντας παράλληλα τα έσοδα του Δημοσίου,

– Επειδή η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει με τη κατεδάφιση των κρατικών δομών,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.Τι προτίθενται να πράξουν για την προστασία των εξαγωγικών επιχειρήσεων του Νομού Άρτας, από τον κίνδυνο να πληγεί η εξαγωγική τους δραστηριότητα, που εισφέρει στα δημόσια έσοδα και την τοπική οικονομία;

 

2. Σκοπεύουν να παραμείνει το Τελωνείο Άρτας σε επίπεδο Β΄ Τάξης, ως έχει

σήμερα, με όλες τις αρμοδιότητες τελωνισμού;

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2013

Η ερωτώσα βουλευτής

Όλγα Γεροβασίλη – Ν. Άρτας