Θέμα έκπτωσης για τουλάχιστον 9 συμβούλους στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Θέμα έκπτωσης, από το αξίωμά τους, αντιμετωπίζουν 9 Δημοτικοί και Τοπικοί σύμβουλοι στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Ανάμεσά τους, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες περιλαμβάνονται 2 δημοτικοί σύμβουλοι, ένας από την παράταξη του Αντ. Μπέζα και ένας από την παράταξη του Ιωάννη Λώλου. Οι υπόλοιποι 7 είναι τοπικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις. Όλοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω οφειλών στη ΔΕΥΑΗ που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, ποσό το οποίο σύμφωνα με τον νόμο καθιστούν άκυρη την εκλογή τους.

Το θέμα προέκυψε μετά από σχετική καταγγελία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ζήτησε και τα σχετικά στοιχεία από το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Αρχικά μάλιστα, η λίστα των μη εκλόγιμων λόγω χρεών, είχε περισσότερα ονόματα, ωστόσο μετά από διασταύρωση των στοιχείων αποδείχθηκε ότι πολλά από αυτά ήταν λανθασμένα, είτε γιατί είχαν ρυθμίσει είτε γιατί είχαν εξοφλήσει τις οφειλές τους, είτε γιατί αυτές έχουν αμφισβητηθεί δικαστικά.

Έτσι, η έρευνα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περιορίζεται στους 9 εν λόγω συμβούλους.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, στην απάντησή του, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει πως δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση στο χρόνο που θα έπρεπε μετά την εκλογή τους.

Σε περίπτωση που κριθούν έκπτωτοι, οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι, οι θέσεις τους θα καταληφθούν από τους επόμενους στην κατάταξη, κάτι που θα αλλάξει τη σύνθεση του Δημοτικοί και αρκετών Τοπικών Συμβουλίων.