ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Θεσπρωτίας

Ένα καινοτόμο και φιλόδοξο πρόγραμμα υλοποιείται  με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης και επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. Δηλαδή, η προετοιμασία των ωφελούμενων, που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε Ιδρυόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ,να ιδρύουν δική τους Επιχείρηση, να προωθηθούν στην αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και να τύχουν αντίστοιχων επιχορηγήσεων και τέλος να προσληφθούν από επιχειρήσεις.

Το σύνολο των ατόμων που θα συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι της Πράξης , είναι  110 άτομα ,κάτοικοι των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου & Φιλιατών, όπως έχουν οριστεί  στο

παρόν Σχέδιο Δράσης.

 Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Στόχος  – παραγόμενο αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. Δηλαδή,  η προετοιμασία των ωφελούμενων,  που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες , ώστε να μπορούν να :

 Συμμετέχουν σε Ιδρυόμενες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις .

 Ιδρύουν δική τους Επιχείρηση.

 Προωθηθούν  στην αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και να τύχουν αντίστοιχων

επιχορηγήσεων.

 Προσληφθούν από επιχειρήσεις.

Το σύνολο των ατόμων που θα συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι της Πράξης , είναι  110 άτομα ,κάτοικοι των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου & Φιλιατών, όπως έχουν οριστεί  στο παρόν Σχέδιο Δράσης, ήτοι :

Μακροχρόνια άνεργοι (για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών) άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Άνεργα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Άτομα με αναπηρία

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Παλιννοστούντες και Μετανάστες με νόμιμα έγγραφα.

Πρώην χρήστες ουσιών

     Η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 Μελέτη: Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας.

 Δικτύωση: των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με άλλους τοπικούς φορείς και με

άλλες  Συμπράξεις. Κατάρτιση Ωφελουμένων:  Έξι (6) προγράμματα κατάρτισης των 100 ωρών:

α) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ,  β ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  –ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ, γ)  SERVICE ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ, δ) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  ε) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  – ΑΝΑΔΕΙΞΗ  –ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ,  στ)  LOGISTICS.

 Επιμόρφωση Ωφελουμένων: Τρία Προγράμματα  Επιμόρφωσης των 40 ωρών:

I.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑΣ,    II.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ, III. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.

 Προσέγγιση και Κινητοποίηση  ωφελουμένων.

 Συμβουλευτική: Υποδοχής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, Επαγγελματική

Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση, Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Υπηρεσίες

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης προς τους Εργοδότες.

 Δημοσιότητα-Ευαισθητοποίηση. Ανακοινώσεις, έντυπα, ημερίδες, δημοσιεύσεις.

 Ενέργειες Συντονισμού & Διαχείρισης  Συνολικά της Πράξης.

   ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Η πράξη θα ολοκληρωθεί ως  30 Ιουνίου 2014.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ:

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

               ΥΓΕΙΑΣ     ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ «ΑΡΙΑΔΝΗ» (Συντονιστής)

ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ASSET ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την

υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 12 Νοεμβρίου ως Παρασκευή  30 Νοεμβρίου/ 2012 και ώρες

από 09:00 – 13:30:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

« ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Κυρά Βασιλικής 10, 46100, Ηγουμενίτσα,

τηλ.: 2665025140&26650 98318 ,

Φαξ 2665028885 &26650 98319

Κινητό: 6932662300  (Αθανάσιος Μπούσης)

e-mail: Thekoisi@yahoo.gr

Ηγουμενίτσα  06-11-2012

Αρ.πρωτ.11