Ιωάννινα: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ioadhmarxeio

ioadhmarxeioΣυνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Η πρώτη –ειδική- συνεδρίαση θα γίνει στη μία το μεσημέρι, με θέμα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2011.

Στις δύο θα πραγματοποιηθεί δεύτερη συνεδρίαση με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Κ/Φ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

1. Έγκριση τιμής εισιτηρίου για τις παραστάσεις της Νεανικής – Παιδικής Σκηνής τις ημέρες των Χριστουγέννων. Σχετική Απόφαση της Κ/Ε Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων 10/13-9-2012

Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος

2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.)

Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΕΥΑΙ

3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) για την είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων (Αποφ. Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 9/293/7-9-2012)

Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΕΥΑΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

4. Έγκριση εκμίσθωσης ενός ισογείου καταστήματος επί της οδού Αβέρωφ 6δ στα Ιωάννινα ιδιοκτησίας του Δήμου Ιωαννιτών ως κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα»

Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων εκμισθωτών ακινήτων, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου, για μείωση μισθωμάτων

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

7. Ακύρωση ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου»

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

8. Τροποποίηση των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 339/23012 & 584/2012 που αφορούν την προμήθεια με τίτλο: «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών».

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εργασιών σε ακίνητα του Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα

i. Προμήθεια κουφωμάτων και ηλεκτρολογικών υλικών καταστήματος ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα του Δήμου Ιωαννιτών.

ii. Εργασίες ανακαίνισης ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα του Δήμου Ιωαννιτών.

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών με τίτλο

i. Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων

ii. Προμήθεια τηλεκοντρόλ εισόδου νέου κτιρίου

iii. Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχάνημα προτεραιότητας ΚΕΠ.

iv. Προμήθεια ανταλλακτικών για ανταλλακτικά κλιματιστικών

v. Προμήθεια μικροεργαλείων

vi. Προμήθεια τοπογραφικού οργάνου GPS

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

11. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών με τίτλο

i. Συντήρηση καυστήρων.

ii. Συντήρηση και επισκευή ρολών ασφαλείας εισόδου για το νέο κτίριο (Διοικητικές Υπηρεσίες)

iii. Μίσθωση μηχανημάτων για μεταφορά αγάλματος

iv. Μίσθωση μηχανήματος για διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου

v. Εργασίες συντήρησης παράδρομου οδού Μακρυγιάννη.

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

12. Έγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της Χρυσής Τσόγκα – Θεμελή του Θωμά, υπαλλήλου του Δήμου

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

13. Έγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της Σπυριδούλας Νίκου του Αθανασίου, υπαλλήλου του Δήμου

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και προστίμων

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

15. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη σύμπραξη συνεργαζόμενων φορέων ΕΡΓΟΜΕΝΤΩΡ, για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Θέσης των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων γυναικών”

Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών, ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό με θέμα: «Δωρεά οργάνων και μεταμόσχευση»

Εισηγητής: κ. Δημ. Γιωτίτσας, Πρόεδρος Δ.Σ.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών, ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό με θέμα: «Η φλεβική θρόμβωση και οι επιπλοκές της. Ένα μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας»

Εισηγητής: κ. Δημ. Γιωτίτσας, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18. Oρισμός νέου υπεύθυνου έργου της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας» στα πλαίσια, του Άξονα Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

19. α) Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ιωαννιτών» με κωδικό MIS 383450 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής», β) Διενέργεια διαδικασίας υλοποίησης

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20. Τροποποίηση Tεχνικού Προγράμματος έτους 2012

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

21. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων ΔΕ Περάματος»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση έργου του γλύπτη κ. Κωνσταντίνου Βαρώτσου στην πλατεία Μίνωα Μάτσα

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση αγάλματος οπλαρχηγού των Βαλκανικών Αγώνων Μιχαήλ Μελαδάκη

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση αγάλματος του Απόδημου Ηπειρώτη, (δωρεά Αικατερίνης Κατσούλη)

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση αποδυτηρίων γηπέδου στο Δ.Δ. Μπάφρας»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

26. Έγκριση Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων στον κόμβο Σεισμοπλήκτων»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Τζαβέλα (Τζαμί Καλούτσιανης) και οδού Κουγκίου»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Πεδινής»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή γηπέδου Δ.Δ. Μπάφρας – Νεοκαισάρειας»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος