Ιωάννινα: Χωρίς προσωπικό ο ΦΟΣΔΑ

xyty1

xyty1Το μείζον θέμα της στελέχωσης με προσωπικό, θέτει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας,   ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου Θωμάς Μπέγκας.          

Ο Σύνδεσμος λειτουργεί μέχρι σήμερα χωρίς καθόλου προσωπικό, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να αναπτύξει τις δράσεις που απαιτούνται.     

Όπως τονίζει ο κ. Μπέγκας στην επιστολή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Η απόφαση έγκρισης όμως απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατά τον έλεγχο νομιμότητας, με το σκεπτικό ότι ενόψει της σύστασης του Περιφερειακού Φορέα δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

Το σκεπτικό της απόφασης αυτής βασιζόταν στο νομικό πλαίσιο της περιόδου εκείνης, σύμφωνα με το οποίο η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύσταση του Περιφερειακού Φορέα θα έπρεπε να ολοκληρωθούν περίπου το Σεπτέμβριο του 2012. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 256/Α΄/31-12-2012 η λειτουργία των υπαρχόντων Φορέων παρατείνεται έως 31-12-2013.

«Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ο Φορέας αδυνατεί να λειτουργήσει χωρίς προσωπικό για ακόμη περίπου ένα χρόνο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη ύπαρξης Διοικητικού ,Οικονομικού και Τεχνικού προσωπικού για την σωστή λειτουργία του Φορέα.

Με βάση τα παραπάνω ζητώ άμεσα τη λήψη πρωτοβουλίας εκ μέρους σας για την πραγματοποίηση σύσκεψης στην οποία θα συμμετάσχουν στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Φορέα, προς αναζήτηση λύσης του ζητήματος», τονίζεται στην επιστολή του κ. Μπέγκα.