Κέντρο πρόληψης ΑΡΙΑΔΝΗ: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος Μαθητής – Ενεργός Πολίτης

Στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος «Μαθητής – Ενεργός Πολίτης». Η πρώτη φάση αφορά σε ταχύρυθμο σεμινάριο εκπαίδευσης και συνδιαμόρφωσης του Προγράμματος με τους Δασκάλους των Σχολείων που δήλωσαν συμμετοχή.

Η εφαρμογή του νέου αυτού προγράμματος θέλει να δώσει στα παιδιά της 5ης και 6ης τάξης των Δημοτικών τη δυνατότητα να εκδηλώσουν πρωτοβουλίες, να συμμετάσχουν στα κοινά, να αποκτήσουν εμπειρίες, να διαπαιδαγωγηθούν σε δημοκρατικές διαδικασίες, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους.
Με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών συν-σχεδιάζουμε μια νέα προσέγγιση για την επανοικειοποίηση του σχολείου αλλά και της ευρύτερης καθημερινότητας του παιδιού.
Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει ολόκληρη τη χρονιά και θα καταλήξει σε ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο με τους εκπροσώπους των Σχολείων σε ρόλο Δημοτικών Συμβούλων.
Το Πρόγραμμα διενεργείτε πιλοτικά για τη φετινή χρονιά με στόχο να αποτελέσει επαναλαμβανόμενο θεσμό και την ευθύνη του έχει το ΚΠ ΑΡΙΑΔΝΗ σε συνεργασία με τους Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας και το Δήμο Ηγουμενίτσας.
Θα πρέπει τέλος να σημειώσουμε ότι η ιδέα εμπνεύστηκε από αντίστοιχη πολυετή δράση του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και την αμέριστη βοήθεια των εκεί συναδέλφων.