Και εξώδικο για νοθεία στην πώληση της ΔΩΔΩΝΗΣ!!!

DODONI7Με εξώδικη δήλωση προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και τον Υπουργό Οικονομικών, η  οποία φέρει ημερομηνία την 30η Αυγούστου, μία εκ των τριών εταιρειών που προκρίθηκαν στη β’ φάση του διαγωνισμού και διεκδικούν το πλειοψηφικό πακέτο του 67,7% της ΔΩΔΩΝΗΣ, κάνει λόγω για “απροκάλυπτη νόθευση του Διαγωνισμού” υπέρ άλλης εταιρείας, για μονομερείς και αυθαίρετους όρους που εκ των υστέρων τέθηκαν από τον πωλητή, αλλά και για τη χρήση μαθηματικού τύπου προσδιορισμού και αξιολόγησης των προσφορών, ο οποίος είναι σε κάθε περίπτωση αυθαίρετος, φωτογραφικός και δεν στηρίζεται σε καμία επιστημονική μέθοδο ή θεωρία, ειδικά ως προς τα μεγέθη και τους δείκτες που λαμβάνει ως βάση.

Μάλιστα στο εξώδικο τονίζεται ότι όλη αυτή η εκ των υστέρων μεθόδευση και αλλαγή των όρων του διαγωνισμού έγινε για να εμφανιστεί συμφερότερη, προσφορά κατά 3εκ. ευρώ μικρότερη της προσφεύγουσας, δηλαδή προσφορά 25 εκ. ευρώ, αντί για 28 εκ.

Η εταιρεία, με το εξώδικό της δίνει και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία… όπως ας πούμε ότι μετά την πώληση του “υγιούς” τμήματος της ΑΤΕ στην Πειραιώς της ζητήθηκε να ανεβάσει το επιτόκιο το οποίο προσέφερε στις δόσεις για την καταβολή του τιμήματος από 3% σε 7%!

Τέλος καλεί το Διοικητή της ΤτΕ και τον Υπουργό Οικονομικών “επειδή μέτοχος της υπό εκκαθάρισης ΑΤΕ είναι το Ελληνικό Δημόσιο και συνεπώς υπάρχει δημόσιο συμφέρον να εισπράξει αυτό το μεγαλύτερο δυνατό τίμημα (!),[…] να διαφυλάξουν τη νομιμότητα και τη διαφάνεια του εν λόγω διαγωνισμού μη επιτρέποντας χειρισμούς που μπορούν να δημιουργήσουν στρεβλώσεις στην επιλογή του επενδυτή πλήττοντας έτσι το Δημόσιο Συμφέρον…

πηγή: epiruspost.gr