Κατασκευαστικά λάθη και παραλείψεις στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου!

xyty1

xyty1Σε αίτημα του Δήμου Σουλίου,  άμεσα ανταποκρίθηκε η Περιφέρεια  Ηπείρου και σήμερα  Τετάρτη  21  Μαρτίου 2012 και ώρα 10:30, η Δήμαρχος  Σουλίου κ. Μπραΐμη – Μπότση  Σταυρούλα,  μαζί  με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά,  κλιμάκιο τεχνικών και υπηρεσιακούς παράγοντες, πραγματοποίησαν  αυτοψία στο χώρο του  ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, για να διαπιστωθεί  η  λειτουργία του.

Παρόντες  ήταν ο μέχρι τώρα πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ  κ. Λώλος Ιωάννης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρβουναρίου κ. Μπέλλος Ιωσήφ, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Φίλη Αντιγόνη, ο Πρόεδρος της επιτροπής αγώνα κ. Σπύρου Γεώργιος  και ο υπεύθυνος μηχανικός που έχει αναλάβει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.  

          Μετά τον λεπτομερή  επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε  και την πληροφόρηση  που δόθηκε από τους αρμόδιους,  διαπιστώθηκε ότι παρατηρούνται αρκετά προβλήματα  στην ομαλή  λειτουργία του και δεν τηρούνται όλοι οι  όροι και κανόνες που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, κατά κύριο λόγο εξαιτίας των κατασκευαστικών λαθών και παραλήψεων.

Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια  Ηπείρου, σε συνεργασία με το Δήμο Σουλίου, δεσμεύτηκε  να προβεί  άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες :

1.- Να ζητηθεί  από τον ΦΟΔΣΑ έλεγχος των πιθανών εκροών από τον  ΧΥΤΑ.

2.- Να εκπονηθεί μελέτη  και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση  για την βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών. 

Τέλος, ο ΦΟΔΣΑ   δεσμεύτηκε  άμεσα να στείλει έγγραφο  στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και να ζητήσει την πραγματοποίηση δειγματοληψίας  και χημικών αναλύσεων  των υγρών που εκρέουν κατάντι του ΧΥΤΑ. Επίσης  να επισκευάσει και να  στεγανοποιήσει το  φρεάτιο, προκειμένου  να αποφευχθεί στο μέλλον  άσκοπη εκροή υγρών και να προχωρήσει  άμεσα στην προμήθεια αντλίας, με την οποία  θα γίνεται η μεταφορά των υπολοίπων υδάτων στον βιολογικό.