Κατατέθηκε ο φάκελος για την ένταξη του Αθαμανίου – πράσινο χωριό

perifereia

perifereiaΚατατέθηκε ο φάκελος για την ένταξη του Αθαμανίου στο πρόγραμμα

«Πράσινες αγροτικές και Νησιωτικές κοινότητες- Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»

 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 η Περιφέρεια Ηπείρου, κατέθεσε το φάκελο για ένταξη του έργου με τίτλο: «Αθαμάνιο – Ενεργειακή Οικονομία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθημερινότητας» στο χρηματοδοτικό πλαίσιο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του έργου είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 14.273.859,56 ευρώ.

Οι τελικές αποφάσεις σχετικά με την ένταξη των υποψήφιων έργων αναμένονται περί τα τέλη του έτους και αφού προηγηθούν συγκριτικές – ανταγωνιστικές αξιολογήσεις.

Με την ευκαιρία της κατάθεσης του φακέλου, η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη, ευχαριστεί όλους τους υπευθύνους των φορέων και των οργανισμών που μετά από μεθοδική και συντονισμένη συνεργασία, συνετέλεσαν στη συγκρότηση μιας πρότασης υποδειγματικής πληρότητας.

Ιδιαιτέρως επιθυμεί  να κάνει μνεία στους:

·        Πολίτες του Δήμου κεντρικών Τζουμέρκων για την αμέριστη βοήθεια κατά τη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων

·        Υπηρεσίες και Δημαρχιακή Αρχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

·        Τον κ. Χρήστο Τσιρογιάννη, Μηχ. Μηχανικό, Σύμβουλο Περιφερειάρχη Ηπείρου και

·        Την κα Μαίρη Στεργίου, Γεωπόνο στέλεχος της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ.

Στο ΕΣΠΑ η κατασκευή δικτύου διευθέτησης

όμβριων υδάτων στην Άνω Λαψίστα Δ. Ζίτσας

Τη θετική εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, γνωστοποιεί ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης προς το Δήμο Ζίτσας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της πράξης «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης όμβριων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Τ. Κ. Άνω Λαψίστας». Η πράξη υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη θεματική προτεραιότητα «Ολοκληρωμένα σχέδια για την Αστική Ανάπτυξη και Αγροτική Αναγέννηση» με προϋπολογισμό 1,2 εκ. ευρώ.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Διενέργεια διαγωνισμού για τη λειτουργία

του Χ.Υ.Τ.Α.  της Π.Ε. Ιωαννίνων

Τη διενέργεια διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων (Π.Ε. Ιωαννίνων) αποφάσισε στη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι για ένα έτος (από το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ), ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.290.600 ευρώ (η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

Συντήρηση τάφρων στην Π.Ε. Άρτας

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  δημοπρατείται  το έργο «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Ανάδοχος για ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Πάργας

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων-Κατασκευή τεχνικών στην περιοχή Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 290.000 ευρώ. Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία Ηλία Κατσιμποκη, Κων/νου Κώστα, Ιωάννη Καραμπίτιανη και Ιωάννη Μάκη.

Αποκατάσταση ζημιών στην επ. οδό Μεγ. Γότιστα – Κράψη Π.Ε. Ιωαννίνων

 

Κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή  ανέδειξε  τον ανάδοχο έργου «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα-Κράψη» Π.Ε. Ιωαννίνων, (προϋπολογισμού 150.000 ευρώ), που είναι ο Ξάνθης Δημήτριος του Βησσαρίωνα.