ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Το Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών «Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης» πιστό στη δέσμευσή του για την προώθηση και εξακτίνωση των δράσεών του σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανακοινώνει την σύσταση της Διεύθυνσης Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα.

Σε μια ευαίσθητη, αλλά παράλληλα με προοπτικές ανάπτυξης, περιοχή της Ελλάδας όπως η Ήπειρος, η δημιουργία της Διεύθυνσης Ηπείρου του ΚΕΑΣΜ θα συμβάλλει στην αλλαγή κουλτούρας, στον τρόπο αντίληψης των θεσμών, του κράτους, της οικονομίας αλλά και της ανάπτυξης.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από εκδηλώσεις, συναντήσεις με φορείς, αλλά και από την σύνταξη μελετών μέσω των οποίων θα αναλυθούν ρηξικέλευθες προτάσεις.

Διευθυντής Ηπείρου αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Β. Ντάνης.

Επίσης, ορίστηκαν οι κάτωθι κ.κ. ως:

Υπεύθυνος Ανάπτυξης & Συνεργασιών: Αθανάσιος Σιντόρης

Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Άννα – Μαρία Ανατολιωτάκη

Υπεύθυνος Έρευνας και Καινοτομίας : Γεώργιος Γόγολος

Υπεύθυνη Τεχνολογίας : Αλεξάνδρα Μπριασούλη