Κοινή καταγγελία Δικηγορικού και Εμπορικού Συλλόγου για τους πεζόδρομους της Ηγουμενίτσας

Με κοινή τους καταγγελία προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσπρωτίας, την οποία κοινοποιούν και στο Δήμο Ηγουμενίτσας, δικηγορικός και εμπορικός σύλλογος, ζητούν εισαγγελική παρέμβαση για τον περιορισμό της άναρχης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε πεσοδρόμια, πεζοδρόμους και κοινόχρηστους χώρους στην Ηγουμενίτσας και την εφαρμογή του κανονισμού που το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει.

Οι δύο σύλλογοι στην καταγγελία τους σημειώνουν πως ο κανονισμός αυτός, ουδέποτε εφαρμόστηκε αφού δεν αποσαφηνίσθηκαν ποτέ ούτε τα όργανα αλλά ούτε και οι τρόποι επιβολής του και σημειώνει πως η  κατάσταση που ανεξέλεγκτα έχει διαμορφωθεί στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης εμποδίζει  την ασφαλή κι απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και παραβιάζει βασικά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών. 

Ολόκληρη η καταγγελία έχει ως εξής:

Θέμα: Κατάληψη Πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Κυρία Εισαγγελέα,

Σε συνέχεια προηγούμενης αναφοράς του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, σχετικά με το ζήτημα της αυθαίρετης (και όχι μόνον) κατάληψης πεζοδρομίων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σας αναφέρουμε και τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει συντάξει και ψηφίσει για το θέμα κανονισμό πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων, στον οποίο αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές ανάπτυξης τέτοιων τραπεζοκαθισμάτων είτε στα πεζοδρόμια, είτε στους χαρακτηρισμένους πεζόδρομους της πόλης (όπως η οδός Γρ. Λαμπράκη).

Ο Κανονισμός αυτός βέβαια ουδέποτε τηρήθηκε, εφόσον ουσιαστικά αφέθηκε στον «πατριωτισμό των ιδιοκτητών», γιατί έθετε, ως προϋπόθεση για τη διασφάλισή του την «αυτοσυγκράτηση των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος». Τέτοιου είδους αυτοσυγκράτηση δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν, ούτε κι όταν ο Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας επέδειξε διαλλακτικότητα ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς να ζητά την πιστή τήρησή του.

Δεν αποσαφηνίσθηκαν ποτέ ούτε τα όργανα αλλά ούτε και οι τρόποι επιβολής του κανονισμού, με συνέπεια αυτός να έχει καταστεί ένα απλό ευχολόγιο.

Μέχρι σήμερα δεν επιλύθηκαν μια σειρά από ζητήματα, στα οποία και ο ίδιος ο κανονισμός δεν απαντάει, πρακτικά και πειστικά πως και από ποιους θα λυθούν:

· πως θα προστατευτούν τα γειτονικά εμπορικά καταστήματα, αφού και σήμερα τα τραπεζοκαθίσματα βρίσκονται άναρχα ανεπτυγμένα δίπλα τους και μπροστά τους δίχως γραπτές, υπεύθυνες δηλώσεις;

· πως θα περιοριστούν στα όρια που θέτει ο κανονισμός (2,5μ), αφού η οριοθέτηση με χρωματισμό του χώρου, απέτυχε;

· πως θα επιβληθεί η απομάκρυνση των τεντών, των ομπρελών, και των κατασκευών περίφραξης που έχουν τοποθετηθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας του Δήμου;

· πως θα αποτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πάροδο Ζαλόγγου;

· πως θα αποτραπεί η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία μοτοποδηλάτων από τους πεζοδρόμους;

· Πως θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στους χώρους αυτούς των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Επειδή το ζήτημα της χρήσης των πεζοδρόμων και των κοινοχρήστων χώρων δεν είναι απλά ζήτημα εμπορικής κίνησης και λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά ένα ζήτημα που άπτεται βασικών ατομικών δικαιωμάτων του απλού πολίτη.

Επειδή οποιοσδήποτε κανονισμός λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων θα πρέπει να διέπεται από ορισμένους βασικούς κανόνες, που έχουν να κάνουν με βασικά ατομικά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών. Δεν μπορεί δηλαδή ο Δήμος με οποιαδήποτε πλειοψηφία να θεσπίζει κανονισμούς που αντίκεινται σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος (άρθρα 2, 4, 24 και 25 του ισχύοντος Συντάγματος).

Επειδή όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι (πόσο μάλλον ο Δήμος) να εξασφαλίσουμε την ασφαλή κι απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, κυρίως στις εισόδους του πεζοδρόμου της Γρ. Λαμπράκη καθώς και χώρους διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε όλο το μήκος του πεζοδρόμου και των κάθετων οδών, καθώς η κατάσταση στην οδό Ελ. Βενιζέλου – στη συμβολή της με την οδό Κύπρου και Εθνικής Αντίστασης – όπως και στη συμβολή της Γρ. Λαμπράκη με την οδό 8ης Δεκεμβρίου είναι απαράδεκτη.

Επειδή επίσης είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε συνθήκες υγειούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων της πόλης, και όχι να στρέφουμε την μια επαγγελματική τάξη εναντίον της άλλης, γιατί τα συμφέροντα είναι κοινά, και μάλιστα σε μια εποχή που έτσι κι αλλιώς οι οικονομικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες και το μόνο που δεν χρειάζεται η πόλη είναι «ο πόλεμος» μεταξύ επαγγελματιών.

ΖΗΤΟΥΜΕ Την παρέμβασή σας προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να διασφαλισθεί αφενός μεν η απρόσκοπτη χρήση των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων, όπως ο νόμος επιτάσσει, αφετέρου να εφαρμοσθεί ο κανονισμός χρήσης των χώρων αυτών, που να λαμβάνει υπόψη όλες τις ανωτέρω παραμέτρους, ήτοι : α) τις ανάγκες διέλευσης των πεζών, και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες β) τις ανάγκες των παρακείμενων εμπορικών καταστημάτων, σε συνδυασμό και όχι σε ανταγωνισμό με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε συνθήκες έλλειψης αθέμιτου ανταγωνισμού που να δημιουργείται με αποφάσεις του Δήμου γ) την δημιουργία μιας πόλης ελκυστικής, με Ευρωπαϊκά πρότυπα, που δεν θα απωθεί τους επισκέπτες της , δίνοντας προς τα έξω μια εικόνα αναρχίας, που λειτουργεί χωρίς βασικούς κανόνες και αρχές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΕΥΗΣ