Κοινή σύσκεψη ΔΕΥΑΙ- ΣΥΔΚΛΙ

ioadhmarxeio

ioadhmarxeioΚοινή σύσκεψη των Διοικήσεων αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων και του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου με αντικείμενο τον καλύτερο συντονισμό και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για το επόμενο διάστημα.

Στη σύσκεψη αυτή ξεκαθαρίστηκε το πεδίο δράσης και λειτουργίας έργων μεταξύ Δήμου, ΔΕΥΑΙ και Συνδέσμου.

Άμεσος στόχος είναι να τεθούν σε λειτουργία όλα τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και να γίνει ρύθμιση της κατανομής νερού ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων και διακοπών.

Οι άμεσες προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν είναι η λειτουργία της δεξαμενής στον Άγιο Ιωάννη και η αποδέσμευση ολόκληρης της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας από το δίκτυο του ΣΥΔΚΛΙ.

Με το πρώτο έργο θα διασφαλιστούν επαρκείς ποσότητες νερού για τον Άγιο Ιωάννη, τα Αμπελάκια, τα Μέλανδρα, τη Νέα Ζωή και για μεγάλο τμήμα στα Καρδαμίτσια.

Με το δεύτερο, την αποδέσμευση δηλαδή της Παμβώτιδας και την εξυπηρέτηση της Δημοτικής Ενότητας από δικές της γεωτρήσεις, θα εξασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και του συνόλου των καταναλωτών του Συνδέσμου, καθώς οι ποσότητες νερού που θα αποδεσμευτούν θα καλύψουν ανάγκες σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα.

Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίστηκαν οι λεπτομέρειες ώστε να τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι δύο γεωτρήσεις στους Λογγάδες.

Επίσης συζητήθηκε το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με το δίκτυο στην Ανατολή, όπου για την επιδιόρθωση και της παραμικρής βλάβης πρέπει να γίνει διακοπή νερού σε όλο το Δημοτικό Διαμέρισμα. Άμεσα λοιπόν θα εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών που θα επιτρέπουν την αποκατάσταση βλαβών πιο εύκολα και πιο γρήγορα ενώ θα αναζητηθεί και τρόπος ώστε να τεθεί εκτός λειτουργίας το παλιό και κατεστραμμένο δίκτυο.

Στη σημερινή συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη τάχιστης ολοκλήρωσης του αρδευτικού έργου στο λεκανοπέδιο, ενώ αποφασίστηκε το αμέσως επόμενο διάστημα και πριν την έναρξη της θερινής περιόδου να δοθούν οδηγίες στους καταναλωτές για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων.