Κρίτων Αρσένης: Πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, ΠΓΔΜ και Αλβανίας για την προστασία των Πρεσπών. Η σχετική έκθεση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα Αρσένη υπερψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των Πρεσπών καθώς η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη για να τεθεί σε εφαρμογή η διακρατική συμφωνία για τις Πρέσπες.

 
Σκοπός της συμφωνίας είναι η συνεργασία και η ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για τη διασφάλιση της ολοκληρωμένης προστασίας του οικοσυστήματος και της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής του Πάρκου Πρεσπών, το οποίο μοιράζεται μεταξύ Ελλάδας, ΠΓΔΜ και Αλβανίας. Η συμφωνία θέτει σε προτεραιότητα την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της διασυνοριακής λεκάνης απορροής των λιμνών των Πρεσπών μέσω της κατάρτισης ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης κατά τα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της ΕΕ. Η σύναψη της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την αποτελεσματική προστασία του Πάρκου Πρεσπών, που αποτελεί μοναδική φυσική περιοχή διεθνούς σπουδαιότητας λόγω της γεωμορφολογίας, της υψηλής οικολογικής αξίας, της πλούσιας και σπάνιας βιοποικιλότητας που φιλοξενεί και της πολιτισμικής σημασίας του. Το Πάρκο Πρεσπών συνιστά πολύτιμο ενδιαίτημα για τη διατήρηση ποικίλων σπάνιων και ενδημικών ειδών πανίδας και χλωρίδας, ενώ είναι σημαντικός τόπος αναπαραγωγής για σπάνια υδρόβια πουλιά, ανάμεσα στα οποία και ο παγκοσμίως απειλούμενος αργυροπελεκάνος. Συγκεκριμένα στην Πρέσπα φιλοξενείται η μεγαλύτερη αποικία αργυροπελεκάνων στον κόσμο, που περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 ζευγάρια. Τέλος, το Πάρκο Πρεσπών αποτελεί χώρο διαφύλαξης σημαντικής αρχαιολογικής και παραδοσιακής κληρονομιάς.
 
Με αφορμή την έγκριση του ψηφίσματος ο Κρίτων Αρσένης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
“Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε τη συμφωνία της προστασίας του Τριεθνούς Πάρκου Πρεσπών. Οι ευρωβουλευτές από όλες τις παρατάξεις χαιρέτησαν την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να προσκαλέσει την Αλβανία και την ΠΓΔΜ σε μια από κοινού προστασία της περιοχής των Πρεσπών. Το περιβάλλον δε γνωρίζει σύνορα, και η πρωτοβουλία της Ελλάδας προωθεί τη διασυνοριακή φροντίδα ενός υγροτόπου μοναδικής σημασίας. Πρόκειται για την πρώτη διακρατική συμφωνία για την προστασία υγροτόπου στη Νοτιανατολική Ευρώπη, μια συμφωνία καθοριστικής σημασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της περιοχής μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων όπως η αειφόρος αλιεία, η αειφόρος γεωργία και ο οικοτουρισμός.”