Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας

elas

elasΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας χρονικού διαστήματος, από 05 Οκτωβρίου 2012 έως 04 Οκτωβρίου 2013, για τις ανάγκες του έργου «Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, βελτίωση κατά τμήματα, Υποτμήμα 4: Καρτέρι – Γερακάρι – Πάργα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+937,2»:

α. Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε 40km/h στην περιοχή των έργων.

β. Απαγόρευση της προσπέρασης των οχημάτων στην περιοχή των έργων.

Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση για εκτελούμενα έργα, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του «Περί Κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50)