Κυκλοφοριακής ρύθμισης οδού από και προς Φιλιάτες

filiati

filiatiΓίνεται γνωστό ότι, λόγω εκτέλεσης από την υπηρεσία μας του έργου «Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη) στη παλαιά γέφυρα, στη θέση «ΝΑΤΣΗ» στο Επαρχιακό Δίκτυο Φιλιατών», η οδός από και προς Φιλιάτες θα παραμείνει κλειστή στο σημείο αυτό, για το χρονικό διάσημα από 07  μέχρι 20 Ιουλίου 2014. 

Στο διάστημα αυτό η κίνηση των οχημάτων από και προς Φιλιάτες θα γίνεται μέσω παρακαμπτηρίου οδού από Νέα Σελεύκεια- Φράγμα Ραγίου-Τρικόρυφο-Φιλιάτες και τανάπαλιν.

Για την ενημέρωση και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες σε επίκαιρα σημεία διασταυρώσεων του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού.

Ζητάμε την κατανόησή σας.