Κυρώθηκε ο Αναδασμός Ξηρολόφου Δ. Σουλίου

pitoulis

pitoulisΜε απόφασή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας Θ. Πιτούλη κυρώθηκε ο Αναδασμός αγροκτήματος Ξηρολόφου Δ. Σουλίου

             Με απόφαση του (αρ.πρωτ.3544/2012)  ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Θ. Πιτούλης, προέβη στην «Κύρωση  Αναδασμού αγροκτήματος Ξηρολόφου» του Δήμου Σουλίου δίνοντας  οριστική λύση σ’ ένα χρόνιο  πρόβλημα  των αγροτών της περιοχής.  Η συνολική έκταση της  αναδιανεμητέας περιοχής είναι δύο χιλιάδες (2.000) στρέμματα, ενώ οι εγκεκριμένες κτηματολογικές μερίδες  που δημιουργούνται είναι διακόσιες  (200). Η απόφαση, μετά την υπογραφή της, στάλθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

            Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θ. Πιτούλης,  ερωτηθείς για το παραπάνω θέμα δήλωσε τα εξής: «Τελειώσαμε σε πολύ σύντομο χρόνο ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους αγρότες της περιοχής. Μετουσιώσαμε σε πράξη τις δεσμεύσεις  του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη και δίνουμε λύσεις σε θέματα αρμοδιότητάς μας, διευκολύνοντας έτσι τους ανθρώπους της παραγωγής στις δύσκολες σημερινές συνθήκες που αντιμετωπίζουν».

Το ιστορικό του ως άνω αναδασμού

            Το  2005 με την αριθμ 826/1-8-2005 απόφασή του Νομάρχη Θεσπρωτίας, τροποποιήθηκε η αριθμ. 4037/12-5-1999 προηγούμενη απόφαση Νομάρχη προκειμένου  να γίνει υποχρεωτικός αναδασμός στην περιοχή η οποία περικλείεται στην περίμετρο του έργου «Αρδευτικό έργο πεδιάδος Παραμυθιάς – περιοχές Α5-Α6-Α7. Δ.Δ  Ξηρολόφου  Παραμυθιάς.

            Το  2006 με την αριθμ. 3331/30-3-2006 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας, τροποποιώντας προγενέστερες αποφάσεις, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναδασμού και Εμπειρογνωμόνων  αγρ/τος  Ξηρολόφου.

            Στις 30-12-2010 παραδόθηκε η νομή στους κτηματίες.

            Το  2011 με την αριθμ. 5796/30-6-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας ανασυστήθηκε η Επιτροπή Αναδασμού προκειμένου να εξετάσει τις ενστάσεις του εξαμήνου αναπομπής.

            Στις  23-3-2012 πραγματοποιήθηκε η τελική ανάρτηση του κτηματολογικού καθεστώτος.

            Τον αναδασμό εκτέλεσε ο Τοπογράφος Μηχανικός Κοστώνης Κων/νος