Κ.Π. ΑΡΙΑΔΝΗ: Προληπτικό πρόγραμμα για παιδιά δημοτικού

  Το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» συνεχίζοντας για δωδέκατη χρονιά τις παρεμβάσεις που αφορούν τη σχολική κοινότητα υλοποίησε το προληπτικό πρόγραμμα «Δεξιότητες για παιδιά δημοτικού» στο Δημοτικό σχολείο Νέας Σελεύκειας.

Το πρόγραμμα απευθύνονταν σε μαθητές που φοιτούν στην ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού και ολοκληρώθηκε σε 4 συναντήσεις στο πλαίσιο του ωρολόγιου σχολικού προγράμματος με συντονίστρια την κα Ζιάγκου Κων/να.

Τα θέματα στα οποία εστίασε το πρόγραμμα ήταν :

  • Η συνεργασία σε ομάδες και η σημασία της στην επίτευξη ενός στόχου
  • Η επικοινωνία και οι τρόποι, λεκτικοί ή μη λεκτικοί με τους οποίους διευκολύνεται
  • Τα συναισθήματα, η κατανόηση και έκφρασή τους
  • Η εικόνα εαυτού

Η συνεργασία με τους μαθητές, το εκπαιδευτικό δυναμικό και την διευθύντρια του σχολείου, κα Κλεονίκη Καρατζένη, υπήρξε ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Η πρόληψη όταν έχει αφετηρία εύπλαστες ηλικίες και πλαισιώνεται από ενήλικες που διαθέτουν δημιουργικό πνεύμα και διάθεση για αλλαγή έχει τα καλύτερα αποτελέσματα.