Μάθε τώρα… ποιοί ψηφίζουν! Η ακτινογραφία του εκλογικού σώματος!

Γερασμένο φαίνεται το εκλογικό σώμα, καθώς μεγάλη μερίδα των Ελλήνων ψηφοφόρων, τόσο που θα είναι καθοριστική για το απότέλεσμα των εκλογών, είναι άνω των 71 ετών.

Ειδικότερα, συνολικά 9.808.760 πολίτες καλούνται να ψηφίσουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, εκ των οποίων οι 5.060.877 είναι γυναίκες και οι 4.747.883 άνδρες.

Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του ΥΠΕΣ η δυναμική του εκλογικού σώματος παραμένει σχεδόν σταθερή τα τελευταία χρόνια: 9.834.970 (το 2009), 9.850.802 (το 2012) και 9.808.760 (το 2015).

Τη μεγαλύτερη εκλογική δύναμη παρουσιάζει η Περιφέρεια Β’ Αθηνών με 1.428.759 εκλογείς και τη μικρότερη εκλογική δύναμη εμφανίζει η Περιφέρεια Λευκάδας με 29.152 εκλογείς.

Σε ό,τι αφορά στους θανάτους εκλογέων, συγκριτικά με το 2012 -οπότε είχαν διεξαχθεί οι προηγούμενες βουλευτικές εκλογές- στη χώρα σημειώθηκε μείωση κατά 26.210 εκλογείς, μεταξύ των οποίων 15. 846 λιγότερες γυναίκες και 10.361 λιγότεροι άνδρες.

Σε ό,τι αφορά τους νέους εκλογείς (αυτούς δηλαδή που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές), ανέρχονται σε 273.941 πολίτες, μεταξύ των οποίων 138.733 νέοι άνδρες και 135.208 νέες γυναίκες. Από αυτούς, οι 224.272 είναι νέοι που ενηλικιώθηκαν μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και οι υπόλοιποι νέοι εκλογείς από πολιτογραφήσεις.

Οι νέοι εκλογείς από πολιτογραφήσεις αυξήθηκαν, από το 2012 έως σήμερα, κατά 49.669 πολίτες. Από αυτούς, 13.595 απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα το 2012 (μετά τη διεξαγωγή των εκλογών), 18.479 απέκτησαν την υπηκοότητα το 2013 και 13.765 απέκτησαν την υπηκοότητα το 2014 έως την Ε’ αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (αρχές Οκτώβριος 2014).

Τέλος, σε ό,τι αφορά την ηλικιακή κατανομή το εκλογικού σώματος, όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του ΥΠΕΣ την αποφασιστική εκλογική κατηγορία αποτελούν οι ψηφοφόροι άνω των 71 ετών, που είναι υπερδιπλάσιοι των ψηφοφόρων ηλικίας 42-47 ετών που αποτελούν τη δεύτερη πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα.

Οι εκλογείς άνω των 71 ετών ξεπερνούν τα δυο εκατομμύρια, ενώ οι 42-47 ετών είναι μόλις ένα εκατομμύριο εκλογείς. Από 900.000 ψηφοφόρους παρουσιάζονται στις ηλικίες 36-41 ετών, 48-53 ετών, 54-59 ετών και 30-35 ετών, ενώ ο αριθμός μειώνεται στις 825.000 για την ηλικιακή ομάδα 60-65, στις 725.000 για την ηλικιακή ομάδα 24-29 και στις 672.000 για την ηλικιακή ομάδα 18-23 ετών.

Στην Ήπειρο

Στο Νομό Άρτας ψηφίζουν συνολικά 81.164 εκλογείς. Οι άνδρες είναι 40.185 και οι γυναίκες ελαφρώς περισσότερες καθώς ανέρχονται στις 40.979. Στο Νομό Άρτας εκλέγονται τρεις βουλευτές.

Στο Νομό Θεσπρωτίας, συνολικά ψηφίζουν 60.576 εκλογείς εκ των οποίων οι 30.573 είναι άνδρες και οι 30.003 γυναίκες. Στο Νομό Θεσπρωτίας εκλέγονται πλέον δύο βουλευτές.

Στο Νομό Ιωαννίνων, όπου εκλέγονται πέντε βουλευτές, ψηφίζουν συνολικά 171.769 εκλογείς. Οι άνδρες είναι 84.293 και οι γυναίκες αρκετά περισσότερες καθώς ανέρχονται σε 87.476.

Στο Νομό Πρέβεζας, όπου εκλέγονται δύο βουλευτές, οι εκλογείς είναι 66.869. Απ΄αυτούς οι 33.510 είναι άνδρες και οι 33.359 είναι γυναίκες.

Στο Νομό Άρτας οι νέοι εκλογείς είναι 1.756, στο Νομό Θεσπρωτίας 2.207, στο Νομό Ιωαννίνων 5.794 και στο Νομό Πρέβεζας 2.262.

Στο Νομό Άρτας, οι 5.448 εκλογείς είναι ηλικίας από 18 μέχρι 23 ετών, οι 6.152 είναι ηλικίας από 24 μέχρι 29, οι 7.428 είναι από 30 μέχρι 35 ετών, οι 7.451 είναι ηλικίας από 36 μέχρι 41 ετών, οι 7.736 από 42 μέχρι 47 ετών, οι 7.528 από 48 μέχρι 53 ετών, οι 7.901 από 54 μέχρι 59 ετών, οι 7.663 είναι ηλικίας από 60 μέχρι 65 ετών, οι 5.986 από 66 μέχρι 70 ετών και οι 17.871 άνω των 71 ετών.

Στο Νομό Θεσπρωτίας οι εκλογείς από 18 μέχρι 23 ετών είναι 4.281, οι εκλογείς από 24 μέχρι 29 ετών είναι 4.702, οι ψηφοφόροι ηλικίας από 30 μέχρι 35 ετών είναι 5.941, οι ψηφοφόροι από 36 μέχρι 41 χρονών είναι 6.040, οι ψηφοφόροι από 42 μέχρι 47 ετών είναι 5.743, οι ψηφοφόροι από 48 μέχρι 53 ετών είναι 5.403, οι ψηφοφόροι από 54 μέχρι 59 ετών 6.383, οι ψηφοφόροι από 60 μέχρι 65 ετών είναι 5.881, οι ψηφοφόροι από 66 μέχρι 70 είναι 4.166 και οι ψηφοφόροι άνω των 71 είναι 12.136.

Στο Νομό Ιωαννίνων οι εκλογείς από 18 μέχρι 23 ετών είναι 10.491, οι εκλογείς από 24 μέχρι 29 ετών είναι 12.093, οι ψηφοφόροι ηλικίας από 30 μέχρι 35 ετών είναι 16.294, οι ψηφοφόροι από 36 μέχρι 41 χρονών είναι 16.713, οι ψηφοφόροι από 42 μέχρι 47 ετών είναι 16.428, οι ψηφοφόροι από 48 μέχρι 53 ετών είναι 15.076, οι ψηφοφόροι από 54 μέχρι 59 ετών 16.521, οι ψηφοφόροι από 60 μέχρι 65 ετών είναι 15.686, οι ψηφοφόροι από 66 μέχρι 70 είναι 12.625 και οι ψηφοφόροι άνω των 71 είναι 39.842.

Στο Νομό Πρέβεζας, οι 4.851 εκλογείς είναι ηλικίας από 18 μέχρι 23 ετών, οι 5.255 είναι ηλικίας από 24 μέχρι 29, οι 6.514 είναι από 30 μέχρι 35 ετών, οι 6.661 είναι ηλικίας από 36 μέχρι 41 ετών, οι 6.517 από 42 μέχρι 47 ετών, οι 6.182 από 48 μέχρι 53 ετών, οι 6.665 από 54 μέχρι 59 ετών, οι 6.384 είναι ηλικίας από 60 μέχρι 65 ετών, οι 4.906 από 66 μέχρι 70 ετών και οι 12.934 άνω των 71 ετών.

Αναλυτικά τα 156 εκλογικά τμήματα της Θεσπρωτίας και ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων:

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ    ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ    ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ
1    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ    288
2    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    “ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ”    353
3    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ    627
4    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ    546
5    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ    535
6    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    638
7    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    621
8    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    611
9    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    611
10    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    612
11    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    622
12    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    615
13    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    619
14    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    614
15    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    614
16    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    612
17    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    613
18    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ    618
19    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΚΑΣΤΡΙΟΥ    486
20    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΚΑΣΤΡΙΟΥ    589
21    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ    268
22    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ    500
23    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ    645
24    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ    561
25    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ    522
26    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ    526
27    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ”    ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ    512
28    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ”    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ    639
29    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ”    ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ    437
30    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ”    ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ    442
31    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ”    ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ    433
32    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ”    ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ    478
33    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ”    ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ    666
34    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ”    ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ    597
35    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ”    ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ    387
36    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ”    ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ    209
37    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ”    ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ ΜΟΡΦΙΟ    364
38    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ”    ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ    128
39    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ”    ΔΡΙΜΙΤΣΑΣ    41
40    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ”    ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ    516
41    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ”    ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ    619
42    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ”    ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ    626
43    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ”    ΔΡΑΜΕΣΗΣ    389
44    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ”    ΠΕΡΔΙΚΑΣ    628
45    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ”    ΠΕΡΔΙΚΑΣ    622
46    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ”    ΠΕΡΔΙΚΑΣ    621
47    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ”    ΠΕΡΔΙΚΑΣ    629
48    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ”    ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ    407
49    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ”    “ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ
ΠΟΛΥΝΕΡΙ”    373
50    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ”    ΠΛΑΤΑΡΙΑ    624
51    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ”    ΠΛΑΤΑΡΙΑ    585
52    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ”    ΣΥΒΟΤΑ    555
53    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ”    ΣΥΒΟΤΑ    630
54    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ”    ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ    595
55    “ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ”    “ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ
ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ”    439
56    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ”    ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ    445
57    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ”    ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ    506
58    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ”    ΓΛΥΚΗΣ    429
59    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ”    ΓΛΥΚΗΣ    502
60    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ”    ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ    500
61    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ”    ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ    454
62    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ”    ΧΟΪΚΑΣ    385
63    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ    608
64    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ    616
65    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ    634
66    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ    558
67    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ    591
68    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ    233
69    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΑΜΠΕΛΙΑ    520
70    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΓΚΡΙΚΑ    501
71    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΕΛΑΤΑΡΙΑ    62
72    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ    394
73    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    “ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΚΑΜΙΝΙ”    465
74    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΚΑΛΛΙΘΕΑ    373
75    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ    463
76    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ    424
77    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΚΑΡΥΩΤΙ    433
78    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ    279
79    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ    381
80    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΝΕΟΧΩΡΙ    464
81    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    “ΝΕΟΧΩΡΙ
ΝΕΡΑΙΔΑ”    297
82    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ    303
83    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ    385
84    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΑΓΚΡΑΤΙ    403
85    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ    227
86    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΕΤΟΥΣΙ    157
87    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑ    169
88    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΛΑΚΩΤΗ    373
89    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ    232
90    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΡΟΔΡΟΜΙ    383
91    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΠΡΟΔΡΟΜΙ    410
92    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΣΑΛΟΝΙΚΗ    97
93    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΣΕΒΑΣΤΟ    283
94    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΧΡΥΣΑΥΓΗ    251
95    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”    ΨΑΚΑ    440
96    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ”    ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ    338
97    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ”    ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ    202
98    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ”    ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ    79
99    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ”    ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ    237
100    “ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ”    ΦΡΟΣΥΝΗΣ    264
101    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΑΓΙΑΔΑΣ”    ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ    396
102    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΑΓΙΑΔΑΣ”    ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ    310
103    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΑΓΙΑΔΑΣ”    ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ    353
104    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΑΓΙΑΔΑΣ”    ΡΑΓΙΟΥ    212
105    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΑΓΙΑΔΑΣ”    ΣΑΓΙΑΔΑΣ    471
106    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΑΓΙΑΔΑΣ”    ΣΑΓΙΑΔΑΣ    384
107    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΣΑΓΙΑΔΑΣ”    ΣΜΕΡΤΟΣ    414
108    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    549
109    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ    371
110    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΑΕΤΟΥ    287
111    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ    248
112    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ    39
113    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΑΧΛΑΔΕΑΣ    247
114    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ    145
115    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ    514
116    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ    89
117    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΓΙΡΟΜΕΡΙΟΥ    121
118    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΓΟΛΑΣ    282
119    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    108
120    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ    412
121    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ    386
122    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ    157
123    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    “ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ”    128
124    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    127
125    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ    373
126    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ    133
127    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    “ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ
ΝΕΡΟΧΩΡΙ”    96
128    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ    29
129    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ    179
130    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ    441
131    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ    303
132    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΛΙΑΣ    207
133    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΛΙΣΤΑΣ    84
134    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ    299
135    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΜΗΛΕΑΣ    97
136    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΞΕΧΩΡΟΥ    275
137    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ    222
138    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ    475
139    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΠΑΛΑΜΠΑ    91
140    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΩΝ    336
141    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΠΛΑΙΣΙΟΥ    394
142    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΠΛΑΤΑΝΟΥ    91
143    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΡΑΒΕΝΗΣ    246
144    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΡΙΖΟΥ    285
145    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΣΙΔΕΡΗΣ    162
146    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΤΡΙΚΟΡΥΦΟΥ    359
147    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΤΣΑΜΑΝΤΑ    287
148    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ    40
149    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΦΙΛΙΑΤΩΝ    622
150    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΦΙΛΙΑΤΩΝ    612
151    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΦΙΛΙΑΤΩΝ    610
152    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΦΙΛΙΑΤΩΝ    624
153    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΕΛΑΙΑ”    225
154    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ    139
156    “ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ”    ΧΑΡΑΥΓΗΣ    83
        ΣΥΝΟΛΟ     60.576