Μάριος Κάτσης: Πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς στη Θεσπρωτία

katsis_edrana
katsis_edranaΌλα τα απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα χωριά της Θεσπρωτίας αποκτούν πλέον πρόσβαση στο Ίντερνετ! Από τα χωριά της Μουργκάνας και τα Φιλιατοχώρια, μέχρι τα χωριά του Σουλίου και όσα δεν είχαν μέχρι τώρα πρόσβαση στο διαδίκτυο όντας αποκλεισμένα και περιθωριοποιημένα μπαίνουν ισότιμα στην νέα εποχή. Σύνολο αφορά πάνω από 10.000 κατοίκους του νομού μας.
Υπενθυμίζεται πως το «Rural Broadband», στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», ολοκληρώθηκε με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Ο βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης σχετικά αναφέρει:
«Στρατηγική μας επιλογή σαν κυβέρνηση είναι η άρση των ανισοτήτων στην πράξη και η στήριξη της ελληνικής υπαίθρου χωρίς γεωγραφικούς και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Για αυτό το λόγο ακριβώς προχωρήσαμε σε ένα πλέγμα δράσεων που στηρίζουν τα ακριτικές περιοχές και τους κατοίκους της παραμεθωρίου .Δημιουργήσαμε τον θεσμό της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας, δώσαμε το επίδομα 400€ στους αγροτικούς γιατρούς ως κίνητρο για να στελεχωθούν τα αγροτικά ιατρεία, εντάξαμε απομακρυσμένες περιοχές στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο με έξτρα κίνητρα για τους υποψήφιους επενδυτές. Τώρα μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, είναι τα οφέλη της νέας εποχής να τα απολαύσουν ισότιμα όλοι οι Έλληνες. Τη συγκεκριμένη πολιτική ακριβώς, υπηρετεί το πολύ σημαντικό αυτό έργο που αρχίζει πλέον και παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις απομονωμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας, πρόσβαση στο γρήγορο Ίντερνετ (έως 50Μbps). Μια εξέλιξη που θα φέρει άμεσα και πολύ σημαντικά οφέλη στην ελληνική ύπαιθρο, τόσο μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, όσο και στην αίσθηση ότι οι πολίτες δεν χωρίζονται σε πολίτες 2 ταχυτήτων».
Δείτε στον παρακάτω Πίνακα τα χωριά και τους Οικισμούς στη Θεσπρωτία.
ΚΑΛΥΨΗ RURAL – ΧΩΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Οικισμός Πληθυσμός Κάλυψη (Ναι=1/Όχι=0)
Ποταμιά,η 237 1
Σκάνδαλον,το 234 1
Αγορά,η 175 1
Μανδρότοπος,ο 134 1
Χόικα,η 265 1
Παλαιόκαστρον,το 73 1
Ελευθέριον,το 222 1
Καρτέριον,το 248 1
Μηλοκοκκιά,η 13 1
Καταβόθρα,η 250 1
Μεσοβούνιον,το 159 1
Μόρφιον,το 202 1
Ράπιον,το 37 1
Αμπελιά,η 148 1
Γκρίκα,η 310 1
Ζερβοχώριον,το 151 1
Καμίνιον,το 338 1
Καλλιθέα,η 74 1
Αβαρίτσα,η 36 1
Βρυσοπούλα,η 62 1
Κυρά Παναγιά,η 94 1
Κεφαλόβρυσον,το 201 1
Κρυσταλλοπηγή,η 165 1
Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Νεοχωρίου) 43 1
Νεοχώριον,το 157 1
Ξηρόλοφος,ο 213 1
Ραχούλιον,το 103 1
Παγκράται,οι 197 1
Πέντε Εκκλησίαι,αι 82 1
Πετροβίτσα,η 51 1
Πλακωτή,η 98 1
Πολύδροσον,το 73 1
Προδρόμιον,το 454 1
Σεβαστόν,το 129 1
Χρυσαυγή,η 161 1
Ψάκα,η 152 1
Κεστρίνη,η 298 1
Ράγιον,το 151 1
Σμέρτος,ο 209 1
Ελαία,η 127 1
Άγιος Νικόλαος,ο 78 1
Άγιοι Πάντες,οι 53 1
Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Αγίων Πάντων) 63 1
Αετός,ο 134 1
Αχλαδέα,η 71 1
Βαβούριον,το 23 1
Βρυσέλλα,η 267 1
Πέραμα,το 17 1
Γιρομέριον,το 59 1
Ροδοστίβα,η 11 1
Γολά,η 44 1
Καλλιθέα,η 31 1
Βρυσούλα,η 5 1
Κάτω Ξέχωρον,το 4 1
Ποταμιά,η 33 1
Σίταινα,η 2 1
Κερασοχώριον,το 22 1
Μαυρονέριον,το 27 1
Κεφαλοχώριον,το 31 1
Κοκκινιά,η 130 1
Νεροχώριον,το 47 1
Κοκκινολιθάριον,το 54 1
Κουρεμάδιον,το 27 1
Κυπάρισσον,το 111 1
Άγιος Αρσένιος,ο 57 1
Λεπτοκαρυά,η 193 1
Αγία Μαρίνα,η 11 1
Λια,η 62 1
Λίστα,η 35 1
Αχούρια Μαλουνίου,τα 18 1
Μαλούνιον,το 34 1
Μηλέα,η 28 1
Ξέχωρον,το 30 1
Άνω Παλαιοκκλήσιον,το 36 1
Κάτω Παλαιοκκλήσιον,το 50 1
Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Παλαιοχωρίου) 142 1
Δονάτος,ο 26 1
Παλαμπάς,ο 27 1
Πηγαδούλια,τα 116 1
Πλαίσιον,το 88 1
Κώτσικα,η 28 1
Πλάτανος,ο 5 1
Ραβενή,η 123 1
Ριζόν,το 51 1
Σίδερη,η 65 1
Τρικόρυφον,το 177 1
Φράγμα Καλαμά,το 24 1
Καμίτσανη,η 25 1
Τσαμαντάς,ο 71 1
Φανερωμένη,η 26 1
Φοινίκιον,το 60 1
Χαραυγή,η 20 1
Αγία Βαρβάρα,η 18 1
Αυλότοπος,ο 135 1
Κουκουλιοί,οι 50 1
Τσαγγάριον,το 119 1
Φροσύνη,η 119 1
Καρβουνάριον,το 429 1