Μέτρα για την ποιότητα του πόσιμου νερού λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ζητά το Υπουργείο Υγείας

– Με κατεπείγον έγγραφο που απέστειλε προς την Περιφέρεια Ηπείρου
Tη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού λόγων των έντονων καιρικών φαινομένων ζητά το Υπουργείο Δημόσιας Υγείαςμε κατεπείγον έγγραφο που απέστειλε προς την Περιφέρεια Ηπείρου.
Το έγγραφο κοινοποιείται προς τις τέσσερις Π.Ε Ενότητες ( Iωαννίνων, Άρτας Πρέβεζας και Θεσπρωτίας) καλώντας τους ΟΤΑ και τους φορείς Ύδρευσης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας να εφαρμόσουν πιστά την κείμενη νομοθεσία.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων στην διάρκεια των οποίων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης μηχανικών βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και εισόδου σε αυτό ξένων υλών που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την ποιότητα του νερού θα πρέπει να διενεργείται άμεσα υγειονομικός έλεγχος των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και να διερευνάται η πιθανότητα ή η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στην ποιότητα του πόσιμου νερού.
Εφόσον διαπιστώνεται με συνεχείς ελέγχους ότι δεν υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο θα πρέπει να υπεύθυνοι να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και οι δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι να είναι συνεχείς και συστηματικοί.
Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής συστήνει την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των πηγών ύδρευσης και τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από γειτονικές εστίες ρύπανσης και μόλυνσης, την συντήρηση των συστημάτων ύδρευσης, την υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3.000 κατοίκων και να διερευνάται η αναγκαιότητα εφαρμογής απολύμανσης και σε υδρεύσεις που εξυπηρετούν μικρότερους οικισμούς καθώς και την διενέργεια δειγματοληπτικών και εργαστηριακών ελέγχων σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή.
Καταλήγοντας ο κ.Κουρουμπλής ζητά την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με το θέμα φορέων προκειμένου να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό η Δημόσια Υγεία.