Μέτρα για την προστασία της Αρκούδας στην περιοχή του Μετσόβου

Στην αξιολόγηση του περιστατικού προσέγγισης των αρκούδων στον οικισμό Μετσόβου και στη διαμόρφωση πρότασης για τη λήψη των διαχειριστικών μέτρων, που θα υλοποιηθούν από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (Ο.Α.Ε.) προχώρησε η   Συντονιστική Επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό σε επίπεδο  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 
Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας (1/12/2014) στην αίθουσα συσκέψεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό τραυματισμού του ενός από τα τρία αρκουδάκια που κινούνται στον οικισμό του Μετσόβου.  
Τη συνεδρίαση άνοιξε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία αφού συνεχάρη τα μέλη της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης του Μετσόβου για τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν στο περιστατικό του σοβαρού τραυματισμού του μικρού άγριου ζώου αναφέρθηκε πως επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να απομακρυνθούν τα άλλα δύο γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνουν οικόσιτα με ότι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα η κα Ευταξά ανακοίνωσε πως από την πλευρά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπάρχει μέσω συγκεκριμένου προγράμματος η οικονομική δυνατότητα για την αγορά μέρους αποτρεπτικών μέσων τα οποία θα αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής, Δ/ντης Δασών Ιωαννίνων Ν. Παπαευθυμίου ανέλυσε το περιστατικό του τραυματισμού στο Μέτσοβο και τις ενέργειες της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης και προχώρησε στην εξειδίκευση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν με βάση το Νομοθετικό Πλαίσιο Ν.4280/2014, άρθρο 50. 
Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση από όλους τους συμμετέχοντες και   αποφασίστηκε να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 
• Προμήθεια αποτρεπτικών μέσων για τα οποία ανέλαβε να ετοιμάσει σχετικό κοστολόγιο η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» και να το αποστείλει τις επόμενες ημέρες στην Επιτροπή
• Προμήθεια τριών ραδιοκολάρων που θα φορεθούν στα αρκουδάκια για να εντοπίζονται και να ελέγχονται οι κινήσεις τους
• Να εκπαιδευτούν τα μέλη της Ο.Α.Ε. στην χρήση των αποτρεπτικών μέσων
• Να ετοιμάσει ο Δήμος Μετσόβου τις προδιαγραφές για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων ασφαλείας
• Η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αναλάβει την εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου
• Τα μέλη της Ο.Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Μετσόβου να προχωρήσουν σε ενημερωτικές δράσεις για τους πολίτες και
• Να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αγορά λοιπού εξοπλισμού, που είναι απαραίτητος στις Ο.Α.Ε. για την αντιμετώπιση περιστατικών τραυματισμένων ζώων κ.λ.π.