Μαθητικός διαγωνισμός από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του ΕΣΠΑ

Στην  εκπαίδευση για την ορθολογική χρήση της ενέργειας από τους νέους και στην κατανόηση της σπουδαιότητας της εξοικονόμησης ενέργειας, στοχεύει η απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης,  για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της πράξης:«Μειώνω το ενεργειακό μου αποτύπωμα. Διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία».  Φορέας υλοποίησης   είναι η Περιφέρεια.

Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 130.000 ευρώ, θέτει ως κύριο άξονα την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κινητοποίηση των μαθητών σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και σχολεία ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, που αποτελεί, άλλωστε βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το στρατηγικό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί την σχολική χρονιά 2013-2014. Περιλαμβάνει την προετοιμασία του εκπαιδευτικού προσωπικού για τους στόχους του έργου και τη μέθοδο υλοποίησής του, την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – κινητοποίηση των μαθητών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, και την παραγωγή μίας μελέτης περίπτωσης, που θα προτείνει τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολείο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η διενέργεια τριών διαγωνισμών (ο πρώτος για τα δημοτικά σχολεία, ο δεύτερος για τα γυμνάσια και ο τρίτος για τα σχολεία ειδικής αγωγής), και τρία βραβεία ανά διαγωνισμό. Τα βραβεία θα δοθούν σε εννέα ομάδες εργασίας μαθητών, που θα παρουσιάσουν τα αρτιότερα σχέδια.

Ένας από τους κύριους στόχους που θέτει το έργο είναι η αποδοτικότητα ως προς τα οφέλη για τις σχολικές μονάδες. Για αυτό και έχουν οριστεί τα βραβεία (ένα για κάθε σχολείο):

1ο Βραβείο: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 10 kw

2ο Βραβείο: Αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες ενεργειακής κλάσης Α

3ο Βραβείο: Επίσκεψη στο Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για όλους τους μαθητές των βραβευμένων σχολείων.