Μεγέθη και δείκτες για την προστασία του Περιβάλλοντος στην Ήπειρο

perifereia

perifereiaΤα έργα και οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή,  τόνισε η αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, κ. Τατιάνα Καλογιάννη, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηπείρου.

Σύμφωνα με την κ. Καλογιάννη, υπάρχουν σαφείς δείκτες και μεγέθη που προσδιορίζουν το έργο της Περιφερειακής Αρχής στη 18μηνη θητεία της, μέχρι σήμερα, προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ένταξη στο ΕΣΠΑ, από την 1η/7/2011,  54 έργων και δράσεων Περιβάλλοντος από τα συνολικά 154 που είχαν προταθεί, βάσει των αιτημάτων και των προτάσεων των τοπικών φορέων (ποσοστό αναφοράς 35%). Ο προϋπολογισμός των εντασσόμενων έργων ανέρχεται σε 260 εκ. ευρώ από τα συνολικά προτεινόμενα 496 εκ. ευρώ (ποσοστό αναφοράς 52%).

Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής από  την  κ. Τ. Καλογιάννη, για την έναρξη της διαβούλευσης με τους Δήμους της Ηπείρου σχετικά με το Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.  Για το σκοπό αυτό,- όπως  ήδη έχει ανακοινωθεί – έχει αποσταλεί έγγραφο στους Δήμους, ώστε να καταθέσουν προτεινόμενες θέσεις – οικόπεδα στην περιοχή ευθύνης τους για τη λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Ειδικότερα η κ. Καλογιάννη αναφέρθηκε σε γεγονότα ορόσημα που επιβεβαιώνουν την προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής στην υλοποίηση έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού, η οριστική κατάργηση των ΧΑΔΑ Ηπείρου, η συγκρότηση πλήρους φακέλου για τη χρηματοδότηση πρότυπου έργου ενεργειακής οικονομίας στο σύνολο της Τοπικής Κοινότητας Αθαμανίου Π.Ε. Άρτας, η ένταξη του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η δρομολόγηση των οριστικών μελετών για τη κατασκευή της Μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, η εναρμόνιση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και η ενεργοποίηση του μνημονίου συνεργασίας με το ΦΟΔΣΑ 1ης Δ.Ε. Ηπείρου για κοινές ενέργειες και συμπληρωματικές δράσεις για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σχετικών με την Π.Ε. Ιωαννίνων, οριζόμενων στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Παράταση για το «Ενεργειακό χωριό»

Ακόμη, η Αντιπεριφερειάρχης  ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στην κατηγορία «Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» μετά από απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει καταθέσει πρόταση στην συγκεκριμένη πράξη («Αθαμάνιο – Ενεργειακή Οικονομία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθημερινότητας»). Νέα καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 28η Σεπτεμβρίου 2012 και για αυτό κατά τη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε η παράταση του συμφωνητικού με την «Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ.», που έχει αναλάβει την σχετική μελέτη.

Αποφάσεις της Επ. Περιβάλλοντος

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε την εξάμηνη παράταση της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΙΓΜΕ για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη κατολισθήσεων στα Δ.Δ. Μουζακαίων, Δαφνούλας και Μάζια του Δήμου Ιωαννιτών», καθώς και την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην ΙΓΜΕ) για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση τεχνικογεωλογικών μελετών πληγέντων οικισμών από κατολισθήσεις περιόδου 2010 σε περιοχές του Ν. Ιωαννίνων».

Από την Επιτροπή Περιβάλλοντος εγκρίθηκαν και όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ακόμη, εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου Σουλίου για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια κτίρια. Μάλιστα, η κ. Καλογιάννη υπογράμμισε πως ο Δήμος Σουλίου είναι ο πρώτος Δήμος που καταθέτει ένα τέτοιο αίτημα στο σύνολο της Ηπείρου.