Μετά την άρνηση για τουριστικό καταφύγιο στα Σύβοτα η ΟΛΗΓ θα επανεξετάσει αν θα προχωρήσει σε κατασκευή μαρίνας στην Ηγουμενίτσα

olig_logo

olig_logoΜε ανακοίνωσή της η ΟΛΗΓ ΑΕ τοποθετείται επί της άρνητικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για κατασκευή τουριστικού καταφυγίου στα Σύβοτα… σημειώνοντας ότι εξ’ αιτίας της απόφασης αυτής, θα επανεξετάσει τη δημιουργία Μαρίνας στην Ηγουμενίτσα. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

ΜΑΡΙΝΑ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ                     

      

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., προς αποφυγή παρερμηνειών, θα ήθελε να επισημάνει ότι η Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σχετικά με την επιστροφή της χερσαίας ζώνης που δεν ανήκει πλέον στη δικαιοδοσία της, αφορά μόνο στο τμήμα που απαιτείται για την κατασκευή της Μαρίνας της Ηγουμενίτσας ήτοι, παράκτια περιοχή περίπου από τα Τ.Ε.Ι. έως τη διασταύρωση Εθν. Αντιστάσεως και Δαγκλή. Παράλληλα και σε συνέχεια της αρνητικής γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στα Σύβοτα και της πρότερης αντίστοιχης απόφασης που αφορούσε στην Πλαταριά, η Ο.Λ.ΗΓ. οφείλει, σεβόμενη τις παραπάνω αποφάσεις, να επανεξετάσει την πρόθεσή της για δημιουργία δικτύου Μαρινών και τουριστικών καταφυγίων.

Όπως τονίστηκε στην εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου αλλά και στις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Ο.Λ.ΗΓ. που παρευρέθησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι προφανές ότι οι παραπάνω αποφάσεις δημιουργούν νέες συνθήκες και ουσιαστικά ακυρώνουν πλήρως την προσπάθεια της Ο.Λ.ΗΓ. για τη δημιουργία μαρίνας στην Ηγουμενίτσα και τη μετατροπή των αλιευτικών καταφυγίων σε τουριστικά.

Η οικονομική επένδυση που αφορά στα τουριστικά καταφύγια φτάνει στο ύψος των τριών εκατομμυρίων ευρώ ενώ η κατασκευή της μαρίνας Ηγουμενίτσας θα ξεπεράσει τα δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνεται δε, ότι η δημιουργία μόνο της μαρίνας Ηγουμενίτσας χωρίς την ταυτόχρονη λειτουργία των τουριστικών καταφυγίων και ιδιαίτερα αυτό των Συβότων, τα οποία αποτελούν τον πλέον  δυναμικό τουριστικό προορισμό της ευρύτερης περιοχής, θα θεωρηθεί πιθανότατα μη βιώσιμη και ως εκ τούτου θα γίνει δύσκολα αποδεκτή ως επένδυση. Το γεγονός αυτό τεκμαίρεται και από τη σχετική μελέτη βιωσιμότητας, η οποία είχε εκπονηθεί και παραδοθεί στον Ο.Λ.ΗΓ. το 2006. Συγκεκριμένα, η εν λόγω μελέτη καταδεικνύει τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η λειτουργία μαρίνας στην πόλη της Ηγουμενίτσας χωρίς την ταυτόχρονη υποστηρικτική δράση των τουριστικών καταφυγίων στους λοιπούς προορισμούς.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ενώ έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να υλοποιηθούν οι ανωτέρω επενδύσεις,  κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων, υποχρεούται να επανεξετάσει το εν λόγω θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στην ίδια ανακοίνωση η ΟΛΗΓ χαρακτηρίζει υπέρογκο το ποσό που καταβάλει για ύδρευση στη ΔΕΥΑΗ:

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Διοικήσεων και στελεχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας και της Δ.Ε.Υ.Α.Η. με αντικείμενο τις χρεώσεις κατανάλωσης νερού στον λιμένα. Η Διοίκηση της ΟΛΗΓ, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό που δαπανά η εταιρία για τις ανάγκες ύδρευσης, το οποίο για το έτος 2011 ανέρχεται στις εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι εφτά λεπτά (670.699,27€), ποσό το οποίο βρίσκει υπερβολικό, προσπάθησε να διαπραγματευτεί με την Δ.Ε.Υ.Α.Η. τον τρόπο χρέωσης  χωρίς να προκύψει αποτέλεσμα. Ο Οργανισμός ζήτησε να του επιτραπεί η χρησιμοποίηση της γεώτρησης που έχει στον λιμένα, αποκλειστικά και μόνο για πότισμα του πρασίνου και η Δ.Ε.Υ.Α.Η. αρνήθηκε την παραχώρηση της  χρήσης για το σκοπό αυτό.