Μετατροπή των αδειών ιχθυοκαλλιεργειών

altΣτην μετατροπή των αδειών ίδρυσης, μίσθωσης και λειτουργίας των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας αναλόγως με το είδος του εκτρεφόμενου ψαριού υποχρεούνται να προβούν οι εταιρείες του κλάδου βάσει σχετικής απόφασης του υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσεων και Αλιείας, Γιάννη Διαμαντίδη.

H εν λόγω απόφαση Αρ. 9232.1/1/11 (6) φέρει τον τίτλο «Ρύθμιση αδειοδότησης μονάδων εκτροφής και Ιχθυογεννητικών Σταθμών Θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας» και ορίζει ότι για την αδειοδότηση μονάδων εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ειδών Ιχθύων και των Ιχθυογεννητικών Σταθμών των ειδών αυτών, χρησιμοποιείται εφεξής ο όρος, εκτροφή «Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων».

Ως «Θαλάσσιοι Μεσογειακοί Ιχθύες» νοούνται: η τσιπούρα, το λαβράκι, το μυτάκι, το φαγκρί, το λυθρίνι, ο σαργός, ή συναγρίδα, η μουρμούρα, το μελανούρι, το μαγιάτικο, ο ροφός, ο κρανιάς, το μυλοκόπι, ο συκιός, η γλώσσα, το καλκάνι κ.λπ.

Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή για εκτρεφόμενα θαλάσσια μεσογειακά είδη ιχθύων που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας από διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικούς κανονισμούς ή εθνικές διατάξεις, οι αποφάσεις μίσθωσης και αδειοδότησης των οποίων θα πρέπει να αναφέρονται στα προς εκτροφή είδη.

Η απόφαση περιέχει και διευκρινίσεις για το πώς θα γίνεται η μετατροπή των αδειών.