Μεταφέρθηκαν στην οριστική τους θέση η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Φιλιατών

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης της παλαιάς πτέρυγας του ΓΝ Φιλιατών στα πλαίσια του έργου ” Επέκταση – Αναδιαρύθμιση του ΓΝ Φιλιατών ”

Από 21/12/2015 μεταφέρθηκαν στην οριστική τους θέση η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα τμήματα στεγαζόταν στον λυόμενο κτήριο στην είσοδο του Νοσοκομείου για περισσότερο από μια δεκαετία.

Το έργο ” Επέκταση – Αναδιαρύθμιση του ΓΝ Φιλιατών ” συμβασιοποιήθηκε το 2009 με ορίζοντα ολοκλήρωσης 18 μήνες . Έπειτα από πολλά προβλήματα που ανέκυψαν ολοκληρώθηκε η λειτουργία της επέκτασης τον Δεκέμβριο του 2014 και ακολούθησε η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης της παλαιάς πτέρυγας .

Ενημερώνουμε το κοινό ότι μπορεί να απευθύνεται για οποιαδήποτε θέμα στο κεντρικό κτήριο του νοσοκομείου όπου έχουν συγκεντρωθεί όλες οι υπηρεσίες του.