Με απ’ ευθείας αναθέσεις θα γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών στο Δήμο Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΣτη λύση των απ’ ευθείας αναθέσεων για την αποκομιδή των σκουπιδιών σε Δημοτικές Ενότητες της Ηγουμενίτσας, προσανατολίζεται η Δημοτική Αρχή, μετά τις αλλεπάληλες δημοπρατήσεις, οι οποίες απέβησαν άκαρπες λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων του Δήμου. Αυτό προκύπτει από την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσεχή Τετάρτη, το οποίο καλείται να εγκρίνει τις διαδικασίες αυτές:

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 22 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση επιχορήγησης ΝΠΔΔ «Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.» Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.643,53 € από το Υπ. Εσωτερικών για μεταφορά μαθητών και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Επιστροφή ποσού 1.638,90 € στον κ. Ιωάννη Καλλέ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιτροπής Παραλαβής του Υποέργου της Πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” με τίτλο: “Οριζόντιες Ενέργειες Υποστήριξης – Υπηρεσίες Συμβούλου για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιτροπής παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Καθαρισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη κανονιστικής απόφασης «Κανονισμός Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Οδοποιίας κατά τη θερινή περίοδο στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας και τις Τοπικές Κοινότητες Πλαταριάς και Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έκφραση γνώμης για την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε δημόσιο λατομείο μαρμάρων των Αναστασίου Ανδρέα, Αναστασίου Άγγελου και Θωμά Ανδρέα στη θέση «Τσούμπα – Πέντε Πηγάδια – Τσούκα» περιοχή Λάκκας, σε δημόσια έκταση 62,970 μ2 , της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας, του Δήμου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Επανεξέταση του αιτήματος της “ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ – Χ.ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε – Ε.ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ – Π.ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε.” Ο.Ε. και έκφραση γνώμης για τη χορήγηση άδειας ερευνητικών εργασιών ύπαρξης μαρμάρων σε έκταση 99 στρεμμάτων που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαζαρακιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας, με βάση το με αριθμ. 3320/77361/17-1-2013 έγγραφο της Απ/μένης. Διοίκησης Ηπείρου – Δ/νση Διοίκησης Ν. Θεσπρωτίας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδών τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο σύστημα άρδευσης του Κάμπου Παραποτάμου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αποτυπώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μαργαριτίου».

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Διόρθωση διοικητικών ορίων μεταξύ των Νομών Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και συγκεκριμένα μετξύ των πρώην Δήμων Μαργαριτίου και Πάργας στις Τ.Κ. Σπαθαραίων και Θεμέλου.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Αντικατάσταση Προέδρου και ορισμός νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Καθορισμός παράβολου υπέρ Δήμου για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 7613/20-03-2013 αίτησης της εταιρείας «Αμαλία Κώτσιου – Αχιλλέας Μπαρκαμπάς» για μείωση του ετησίου μισθώματος του καταστήματος «Κεντρικό» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση δημοπράτησης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας έναντι παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας (80 τμ. στη θέση πρώην ΠΑΡΚ) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Φόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων στην ΔΕ Μαργαριτίου», ποσού των 4.674,00 €.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων στην ΔΕ Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων στην ΔΕ Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων στην ΔΕ Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων στην ΔΕ Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο

Έγκριση μετάβασης αποστολής Δήμου στη Γερμανία και κάλυψη εξόδων.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΜΙΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ