Με επιτυχία, ολοκληρώθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα Αγωγή Στοματικής Υγείας της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Με επιτυχία, ολοκληρώθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα Αγωγή Στοματικής Υγείας σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και 150 Σχολεία απομακρυσμένων περιοχών, που έλαβε χώρα το Σάββατο 17 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο “Du Lac” (Α. Μιαούλη και Ίκκου, Ιωάννινα)στην Κοζάνη.

Τις εργασίες της Ημερίδας χαιρέτισε ο κος Παπαζαχαρής Γ. (Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων), ενώ παραβρέθηκαν στην εκδήλωση οι κκ Μπαλάσκας Β. (Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Άρτας) ο κος Κιτσάτης Γ. (Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας), ο κος Ραψομανίκης Ε. (Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας), ο κος Ροντογιάννης Κων/νος (Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Λευκάδας), ο κος Δράκος Α. (Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας), ο κος Αγγελλόπουλος Π. (Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Ιωαννίνων), ο κος Νασοθύμιος Θ. (Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρεβέζης), καθώς και ο κος Αναγνωστάκης Μ. (Περιφερειακός Συντονιστής Ηπείρου) και η κα Κατοπόδη Ε. (Περιφερειακή Συντονίστρια Ιονίων Νήσων).

Με την ολοκλήρωση των χαιρετισμών  το λόγο πήρε ο Dr. Καλαβριτινός Μ. (Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου),  ο οποίος προχώρησε σε μία αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος. Μεταξύ άλλων, ανέφερε, αναγνωρίζοντας τη σημασία της Αγωγής Υγείας στα παιδιά, πως το πρόγραμμα «Γερά Δόντια, Χαρούμενα Παιδιά» αφορά στην εξέλιξη και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής Στοματικής Υγείας σε μαθητές/ τριες Β’ τάξης 800 ολοήμερων δημοτικών σχολείων και 150 σχολείων απομακρυσμένων περιοχών. Το σύνολο των μαθητών και μαθητριών που θα συμμετέχουν είναι περίπου 30.000 άτομα. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων που λαμβάνουν χώρα μέσα κυρίως στο σχολικό χώρο, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, των οδοντιάτρων των τοπικών Κέντρων Υγείας, των προληπτικών ιατρείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των κατά τόπους οδοντιατρικών συλλόγων. Στόχος του προγράμματος είναι όχι μόνο η ενημέρωση των παιδιών σχετικά με την προστασία και διατήρηση της στοματικής τους υγείας, αλλά και η διαμόρφωση συνηθειών προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, μέσω της καταγραφής των ευρημάτων από την κλινική εξέταση των παιδιών θα μπορούν οι γονείς να αναλάβουν δράση σε περίπτωση προβλήματος.

Την παρουσίαση του Προγράμματος ακολούθησε η ομιλία του κου Παπουτσάκη, εκπροσώπου του Γραφείου Συντονισμού (CMT Προοπτική ΕΠΕ) ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στη Διαδικασία Υλοποίησης του Προγράμματος και στους τρόπους που θα γίνεται η Υποστήριξη Εκπαιδευτικών και Οδοντιάτρων.

Η Ημερίδα συνεχίστηκε με την ομιλία της κυρίας Α. Μιχαηλίδου (Εκπαιδευτικός, MSc Υγιεινολόγος Οδοντίατρος ΕΣΔΥ), η οποία εστίασε στην ανάλυση της Παιδαγωγικής Προσέγγισης  και στην Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Στοματικής Υγείας στον Μαθητικό Πληθυσμό.

Οι εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση της κυρίας Τοπίτσογλου Β. (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οδοντιατρικής ΑΠΘ), η οποία αναφέρθηκε στην αξία της Πρόληψης και Προαγωγής της Στοματικής Υγείας αλλά (και με τη βοήθεια οπτικο-ακουστικού υλικού) και σε συγκεκριμένες οδηγίες για τον Έλεγχο της Στοματικής Υγείας και τη Φθορίωση.

Με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων, ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  με έμφαση στην ανάγκη καθιέρωσης παρομοίων προγραμμάτων για να έχει πραγματική αξία ότι έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα. Επίσης εκφράστηκε έντονα η ανησυχία των συμμετεχόντων για το πως θα μπορούσε το Πρόγραμμα να προσφέρει ακόμα περισσότερα στα σχολεία που θα υλοποιηθεί καθώς αναγνωρίζονται οι πολύ δύσκολες συνθήκες της εποχής για όλους.