Με συμβούλιο αλλά χωρίς… τιμές η ΓΣ της Δωδώνης

DODONI7Χωρίς ειδήσεις ολοκληρώθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη καθώς οι εργασίες περιορίστηκαν στην εκλογή –ουσιαστικά στην επικύρωση- των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ δεν έγινε η παραμικρή συζήτηση για τις νέες τιμές στο γάλα, ζήτημα που καίει πλέον τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου.

Από τη Γενική Συνέλευση επικυρώθηκε η αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Από την πλευρά του πλειοψηφικού μετόχου οι κ.κ Michael A. O’Neill, Dmitri Razorenov, Tom Seepers, Ιωάννης Βιτάλης και Ηλίας Κοϊμτζόγλου.

Από την πλευρά της ΕΑΣ Ιωαννίνων προτάθηκαν για το Δ.Σ οι κ.κ. Βασίλειος Μήτσιος και Θεοχάρης Γκολιούμης, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον πλειοψηφικό μέτοχο.

Στη συνέχεια το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα το οποίο έχει ως εξής:

Michael A. O’Neill Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Βιτάλης Αντιπρόεδρος

Tom Seepers Μέλος

Ηλίας Κοϊμτζόγλου Μέλος

Βασίλειος Μήτσιος Μέλος

Θεοχάρης Γκολιούμης Μέλος