Νέα υπηρεσία ενημέρωσης για φθηνότερη βενζίνη στη Θεσπρωτία από την Περιφερειακή Ενότητα

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτία ανακοίνωσε τη λειτουργία Νέας Υπηρεσίας Ενημέρωσης για φθηνότερη βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων.

Η διαδικασία συνιστάται στη αποστολή sms στο 54151 με την περιοχή ενδιαφέροντος, οπότε και λαμβάνεται απάντηση στο κινητό, με τη τιμή της βενζίνης, το πρατήριο πώλησης καυσίμων, καθώς και τη διεύθυνση για κάθε ένα από τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης που εντοπίστηκαν στην περιοχή ενδιαφέροντος.   

Το κόστος της υπηρεσία συνίσταται μόνο στην αποστολή του γραπτού μηνύματος από τον καταναλωτή, ενώ δεν υπάρχει κανένα κόστος για την απάντηση από την υπηρεσία!