Νέο έργο για τη βελτίωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Μαργαριτίου

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 (Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές) – Μέτρο 321 (Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία στον αγροτικό πληθυσμό), το έργο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 615.000 ευρώ, θα ολοκληρωθεί έως 31.12.2015 με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ηγουμενίτσας και προβλέπει τη βελτίωση αγροτικών δρόμων που βρίσκονται στις ΤΚ Μαργαριτίου, Σπαθαραίων και Καρτερίου της ΔΕ Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Πρόκειται για υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους οι οποίοι είναι διανοιγμένοι και στους οποίους θα γίνουν εργασίες βελτίωσης, όπως οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση, κατασκευή τάφρων απορροής όμβριων υδάτων και σωληνωτών οχετών.

Το συνολικό μήκος των αγροτικών δρόμων που θα βελτιωθούν ανέρχεται στα 6.150 μ. περίπου και συγκεκριμένα στην ΤΚ Μαργαριτίου, περιοχή «ΑΓΟΝΑ», από Παλιόκαστρο προς Μαργαρίτι, μήκους 1.360 μ., στην ΤΚ Σπαθαραίων, από όρια οικισμού Σπαθαραίων προς κάμπο «ΤΣΑΠΕΛΑΣ», μήκους 3.761,24 μ. και στην ΤΚ Καρτερίου, από θέση «ΠΗΛΙΟΥΣΗ» έως το κάμπο «ΚΙΝΕΤΑΣ», μήκους 1.028 μ.       

            Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας, δήλωσε ότι «πρόκειται για το τρίτο έργο στον τομέα της τοπικής αγροτικής και κτηνοτροφικής οικονομίας που εντάσσεται σε Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι και αυτή η παρέμβαση, όπως και οι προηγούμενες, μία έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στον πρωτογενή τομέα της Θεσπρωτίας. Στόχος μας είναι στην προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, να τον ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο με έργα και δράσεις που θα αποβλέπουν στην αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών».