Νοσοκομείο Φιλαιτών: Από εξοπλισμό καλά πάμε… προσωπικό θα έχει;

nosfi

nosfiΤον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό της επέκτασης του Νοσοκομείου Φιλιατών προκήρυξε η ΔΕΠΑΝΟΜ, με συνολικό προϋπολογισμό 3.536.245,00 ΕΥΡΩ.
Ο διαγωνισμός, θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου και το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013». Ταυτόχρονα όμως, όπως αποκαλύπτεται από ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής Θεσπρωτίας Αντ. Μπέζας, το κτίριο μπορεί να έγινε, ο εξοπλισμός μπορεί να αγοραστεί, όμως, προσωπικό για να λειτουργήσει τόσο την επέκταση του νοσοκομείου, όσο και το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας… δεν προβλέπεται.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Υγείας, εγκρίθηκε ο οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Στον συγκεκριμένο, όμως, πρόσφατα εγκεκριμένο οργανισμό, δεν περιλαμβάνονται οι απαραίτητες προβλέψεις (νέα τμήματα και εργαστήρια, πρόσθετες κλίνες και ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό) για την  εξαώροφη νέα επέκταση  του Νοσοκομείου συνολικής επιφάνειας 7000 τ.μ. περίπου, η οποία έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά, ούτε για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στην Ηγουμενίτσα, το οποίο υπάγεται λειτουργικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών και  η κατασκευή του έχει επίσης ολοκληρωθεί.

Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το ενιαίο Δ.Σ. των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών, με την από 15/12-6-2012 ομόφωνη απόφασή του ζήτησε να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες τροποποιήσεις- διορθώσεις του εγκεκριμένου οργανισμού.

Ο κ. Μπέζας, ερωτά, αν “προτίθεται το υπουργείο υγείας να προβεί – και πότε – στην αναμόρφωση του οργανισμού. Συμπεραίνουμε πως διαφορετικά, το νοσοκομείο Φιλιατών, θα ακολουθήσει την τύχη πολλών άλλων “μεγάλων” έργων στη χώρα μας! Θα κατασκευαστεί και θα περαμεί για χρόνια κλειστό, λόγω έλλειψης προσωπικού και αθάνατης… ελληνικής… πρωτοτυπίας!