Οδικός άξονας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα- Μαυρομάτι

bezas_antΑντ. Μπέζας:  «Θα συνεχίσω την προσπάθεια θέτοντας το θέμα στο ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο»

Με αφορμή την απάντηση που έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρος Καλογιάννης στην ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτίας  κ. Αντώνη Μπέζα,  για το θέμα του  οδικού άξονα Ηγουμενίτσα- Σαγιάδα- Μαυρομάτι, ο κ. Μπέζας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι καταρχήν θετικό το γεγονός ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Από την απάντηση  όμως του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Καλογιάννη αποδεικνύεται ότι, με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και διασφαλισμένη χρηματοδότηση για τη σχετική μελέτη, από την  ακατανόητη επιμονή της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» να απαιτεί προγραμματική σύμβαση ύψους 50 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του έργου, όταν το αίτημα ήταν να εκπονηθεί σε πρώτο στάδιο η μελέτη του.

Όλοι πλέον κατανοούμε ότι η απαράδεκτη ολιγωρία της προηγούμενης διετίας έχει καταστήσει το  μέλλον  του έργου αβέβαιο, με δεδομένη τη δυσκολία  χρηματοδότησης στη σημερινή συγκυρία μέσω του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων. Προσωπικά, θα συνεχίσω την προσπάθεια θέτοντας το θέμα, λόγω της σπουδαιότητάς του, στο ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο».

Παρακάτω παραθέτουμε την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Στ. Καλογιάννη  στην ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Αντ. Μπέζα :

«Ο οδικός άξονας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι, μήκους 27 χλμ., ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου μας, σε συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου και σχετικά με την εξέλιξη του έργου, σας ενημερώνουμε ότι στη μελέτη «Παράκαμψη Ηγουμενίτσας», (έργο ενταγμένο στο Γ΄ΚΠΣ), είχε συμφωνηθεί να ανατεθεί στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» η εκπόνηση της μελέτης από την Ηγουμενίτσα έως το Μαυρομάτι.

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» στην πορεία ζήτησε να συναφθεί προγραμματική σύμβαση ύψους 50.000.000 ευρώ με την Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να κατασκευαστεί το έργο. Οι υφιστάμενοι όμως πόροι του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» δεν επαρκούν για τη χρηματοδότηση του έργου.

Από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, υπήρξαν, το 2011, εξαγγελίες περί «ωρίμανσης και διασφάλισης της χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου», όμως δεν υπήρξε καμία σχετική ενέργεια.

Το Υπουργείο σήμερα, αναγνωρίζοντας τη σημασία του εν λόγω οδικού άξονα, διερευνά την ένταξη της σχετικής μελέτης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013».