Οι αποφάσεις της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

perifereia21

Από   τη   Γραμματεία    του   Περιφερειακού    Συμβουλίου    Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση :

1. Αποφάσισε, ομόφωνα, να προχωρήσει η διαδικασία εκτέλεσης έργων, για την  άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων σε υποδομές άρδευσης Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα, με τη διαδικασία της σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων, με τους αντίστοιχους Δήμους, θα εκτελεστούν τα έργα:

Α) «Επισκευή αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς»

Β) «Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού Α4 Ροδοτοπίου»

Γ) «Αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίου  Αο Παντάνασσας (ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής)»

 

2. Ύστερα από εκτεταμένη συζήτηση, στην οποία έγινε ένας γόνιμος διάλογος για το θέμα των μεταβολών στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου, για το σχολικό έτος 2011-2012, ομόφωνα, αποφάσισε:  η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, να εκδώσει την τελική απόφαση επί του θέματος, αφού εξετασθούν και τα νέα στοιχεία που  τέθηκαν υπόψη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

 

3. Α) Αποφάσισε , κατά πλειοψηφία, να στηρίξει το αίτημα των εργαζομένων της πρώην Α.Δ.Ε.Ι., σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Β) Αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, μαζί με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, να συναντηθεί με την Υπουργό Εργασίας, με αίτημα  τη χορήγηση  εκτάκτου βοηθήματος 1100 € , στους πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης «Καρυπίδη»,   και σε άλλους εργαζόμενους επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

 

4) Ενέκρινε, ομόφωνα, πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.